Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Net-etik

Udgangspunktet er brugen af alle de forskellige elektroniske medier, som skolens elever benytter i og uden for skoletiden.

 

Mål

At eleverne er rustet til og bevidste om at agere fornuftigt, når de færdes på internettet og på de sociale medier.

 

Tekniske blokeringer

Da skolen ønsker en fornuftig og naturlig adfærd, og eventuelle tekniske blokeringer kun har et begrænset virkning pga. de mange muligheder for adgang, er fokus ikke på forbud men på indsigt og læring til en sund net-adfærd.

 

Indskolingen:                     

= En læringsfase

Eleverne i indskolingen introduceres til at bruge elektroniske medier.

Skolen biddrager med træning i at logge på, finde rundt og anvende IT på en fagligt udviklende måde.

Eleverne lærer at overholde aftaler og regler for, hvordan man kommunikerer med og om hinanden, hvad man må dele og hvad man ikke må.

Eleverne skal som noget naturligt spørge voksne til råds, når de er i tvivl.

 

Mellemtrinnet:                  

= En forståelsesfase

Eleverne på mellemtrinet er bekendt med og respekterer de aftaler og regler, der er i forbindelse med brug af de elektroniske medier. De forstår reglerne som en de generelle regler for socialt samvær, de er bevidste om hvad man må og ikke må, og de henvender sig trygt til voksne, hvis de selv eller andre overskrider grænser.

 

Overbygningen:

= Bevidsthedsfase

Eleverne i overbygningen er som udgangspunkt bevidste om og selv ansvarlige for at overholde de indgåede aftaler og regler, hvorved de ikke deler, down- eller uploader materiale, der er ulovligt eller uetisk. Elevernes brug af de elektroniske medier er således tillidsfuldt baseret på deres egen dømmekraft og sunde fornuft.

 

Skolen

Tilstræber en åben dialog med eleverne og fastholder dialogen med eleverne om sund adfærd ved brug af de elektroniske medier.

IT anvendes integreret i undervisningen, og udstyrets faglige værdi skal sikres og uhensigtsmæssig og ulovlig brug forhindres.

Eleverne skal bl.a. stifte bekendtskab med ophavsret, kildekritik, hvor hurtigt informationer bliver delt, sociale normer og kompromitterende adfærd og have viden om, hvordan man gør, hvis man oplever ubehageligheder i sin elektroniske færden.

 

Forældrene

Forældrene er forpligtede til at følge med i deres barns brug af de elektroniske medier og være støttende, vejledende og opdragende, så barnet har en sund net-adfærd.

Jo ældre barnet er, desto mindre er forældrenes mulighed for at følge barnets brug af de elektroniske medier i detaljer, men de skal fortsat sikre en åben dialog om korrekt adfærd, hvorved de fortsat kan vejlede, vurdere og udvise tillid.

 

Skole og forældre informerer hinanden, hvis elever udviser problematisk og evt. krænkende adfærd overfor andre på nettet og i de sociale medier.

 

 

Revideret i skolebestyrelsen januar 2016.