Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 27. oktober 2021

Skolebestyrelsesmøde den 27. oktober 2021 kl.18.30-20.30

Mødet afholdes i personalerummet. 

Deltagere:

Susanne Larsen, Mette Storgård, Simon Foldager Larsen, Henrik Mørck Mogensen, Jacob Bardino, Henrik Emil Schmidt Arens, Didde Marie Degn

Trine Brix Andreasen, Malou Byskov, Simon Jon Antonsen, Troels Ravn-Mikkelsen, Frank Kejlberg, Katrine Klixbüll

Afbud:               Gitte Vahr Nielsen

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.30-18.35

 

Beslut

Til eventuelt:

Kontaktpersoner på årgangene

Hyggearrangement

 

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.35-18.35

Beslut

 

Pkt. 3

Skolens værdier

  • Værdigrundlag på hjemmesiden
  • HS- det vi er sammen om

 

Vi snakker om skolens værdier – hvad betyder for arbejdet i bestyrelsen?

 

Kl. 18.35-19.10

Drøftelse

Katrine fremlægger eksempler på skolens arbejder med værdier.

Trine fortæller om, hvordan vi arbejder med elevrådet

 

Snak om værdier, og hvordan værdier får liv

 

Forventninger – gensidige

Evt. folder/beskrivelse

 

Forårsudstilling den 7. april 2022

 

Pkt.4

Motivation og forventninger til bestyrelsesarbejdet

- Proces; kan vi konkretisere mål for årets bestyrelsesarbejde?

19.10-19.50

Drøftelse

Runde; interesser/passioner

 

HS- det vi er sammen om skal være fundamentet for arbejdet med principper.

 

Susanne og Mette konkluderede på det, der er sagt og sætter det ind i en årsplan.

 

Ledelsen medbringer inspiration til forventningsafstemningsskriv.

Pkt.5

Nyt fra elevrådet

19.50-19.55

Orient

Orientering om områder, der er drøftet i elevrådet:

 

Eleverne bakker op om mobilpolitikken – og ønsker, at det fastholdes.

 

Oprydning/rengøring

 

Møbler til udskolingen

 

Tilladelse til at gå på tanken

 

EL-løbehjul

 

Drøftelse af, om eleverne fortsat skal have forbud mod at forlade skolen. Det drøftes igen med elevrådet.

 

Mobiltelefoner; det er drøftet på sidste afdelingsmøde. Der er et ønske fra personalet om, at alle mobiler er låst inde hele dagen.

Pkt. 6

Orientering fra medarbejder, skole og SFO

19.55-20.05

Drøftelse

Leder

Post – Corona

Anderledes uger

Holddeling/skoledagens længde

Frihedsgrader/elevplaner

Makerspace

Kompetenceløft med Relationsformidlerne

Pkt. 7

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Skolebestyrelse
  • Medlemmer

 

20.05- 20.15

Orient

Forældrehenvendelser videregivet

 

Pkt. 8

Eventuelt –

Hyggearrangement

20.15– 20.20

 

 

Pkt. 9

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

20.20-20.30

 

Diskussioner skal styres og afsluttes, så vi holder tiden.

 

Rigtig gode diskussioner

 

Ønske; at pkt. 5 og 6 flyttes længere op i dagsordenen.

Pkt.10

Næste møde:

Orientering om dialogmøde den 3. november

Oplæg fra Simon om nye tiltag i indskoling og SFO

Kontaktpersoner på årgangene

Mette og Susanne

Hvad er Corona-midlerne brugt til

Ledelsen medbringer inspiration til forventningsafstemningsskriv

 

 

 

To do:

 

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

31. august

27. oktober

4. januar

3. marts

27. april

14. juni