Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Førskole

Velkommen til Hadstens skoles førskole

Førskolegruppens overordnede målsætning er:

· At styrke børnenes sociale udvikling i samarbejde med forældre og skole.

· At børnene lærer at indgå i et nyt fællesskab og skabe nye relationer.

· At forberede børnene til skolelivet.

Førskolegruppen

Førskolegrupperne er Favrskov kommunes tilbud til de ældste børnehavebørn.

Udover trygge rammer og spændende aktiviteter ”klæder vi børnene på” til at begynde i børnehaveklassen. Børnene lærer hinanden at kende, SFO-personalet, børnehaveklasselederne, de ældre børn samt omgivelserne at kende, således at skolestarten bliver en tryg oplevelse. I førskolen arbejder vi med at blive klar til skolelivet ved

· At arbejde med sociale kompetencer.

· At stimulere sprogligt via bl.a. samtale og dialogisk læsning

· At give børnene rutiner i skolens hverdag.

· At inddrage børnene i Skole/SFO-fællesskabet

Læsning, sang, rim og remser, kreative værksteder, lege, bevægelse, udeliv og ture ud af huset er blandt de ting, der vil foregå i førskolegruppen.

Dagens struktur er meget tydelig og bliver gennemgået hver morgen ved morgensamling ved samtale og visuelle piktogrammer, da det giver eleverne overblik, forudsigelighed og tryghed.

Forældrene får hver uge tilsendt ugeplanen på aula.   

Hadsten skoles SFO

Hadsten skoles SFO åbner hver dag kl. 13.15 hvor børn fra førskolen til 3. årgang går.  Om eftermiddagen indgår førskolebørnene i SFO-aktiviteterne på lige fod med de øvrige børn. Mindst en af pædagogerne fra førskolen er i SFO’en til sent om eftermiddagen, for at skabe genkendelighed og tryghed.

Som SFO tilbyder vi en bred vifte af aktiviteter med fokus på, at børnene er aktive, trives og udvikler sig både personligt og socialt. Vi har tre områder vi arbejder meget indenfor:

· Krop og bevægelse · Udeliv · Det kreative rum

Der bliver sendt ugeplaner ud med ugens aktiviteter, samt månedskalender ud med overordnede temaer vi arbejder med i SFO’en

Førskolegruppen

Hvad skal vi lave? - dagens forløb

Førskolens dag starter kl. 08.00 og varer til 13.15 Tirsdag, Torsdag, Fredag, og til kl. 14.00 Mandag og Onsdag

Såfremt der er behov for pasning herudover har SFO’en åbent i tidsrummet

· 06.30—08.00

· 13.15—17.00 (16.30 fredag)

Fra kl. 07.15 er der en medarbejder fra førskolen tilstede i førskolelokalet

 08.45 Samling

Alle børn skal være mødt frem kl. 08.45. Vi begynder med at synge en sang, læse en historie eller lignede. Herefter taler vi om:

· Det der optager os · Oplevelser · Dagens program · Ugens tema

09.45 Dagens aktiviteter

Vi arbejder med en bred vifte af aktiviteter. Vi tager gerne på udflugter i lokalområdet, går på legepladsen med leg og aktiviteter, arbejder med sproglig opmærksomhed, bogstavkendskab og talkendskab, igennem kreative værksteder og bevægelseslege. Vi arbejder med temaer som eventyr og skoleskak og meget andet. 

10.45 Frokost

Vi spiser i to grupper fra kl. 10.45

11.15 Vi går på legepladsen

Vi er på legepladsen med de andre elever fra indskolingen

12.30 Frugt og historie

Vi spiser frugt og afrunder/ afslutter dagens aktiviteter inden vi går i SFO

13.15/14.00 SFO-tid

Børnene deltager i SFO’ens aktiviteter 

 

 

 

 

Dokumenter

Folder førskole.pdf

Shape Created with Sketch.