Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 29. november 2023

Skolebestyrelsesmøde den 29. november 2023 kl.18.00-20.30

Mødet afholdes i skolens personalerum. Skolen sørger for forplejning/mad. 

Deltagere: 

Henrik Mørck Mogensen, Malene Ilsøe Fanggård, Susanne Vetter Bech, Heidi Krähling Engholt, Didde Marie Degn Trine Brix Andreassen, Simon Jon Antonsen, Katrine Klixbüll.

Afbud:  Jacob Bardino, Henrik Emil Schmidt Arens, Arthur Lind Kristensen, Arthur Lind Kristensen,

Dagsorden

 

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 3 

 Kort nyt og forældrehenvendelser fra: 

  • Skole 

  • Skolebestyrelse

  • Elevråd

Vi spiser sammen, mens vi snakker kort nyt.

18.05-18.30

O

Henvendelser om kvalitet af skolefoto.

Henvendelse om ønske om mere morgensang på mellemtrinnet.

Læsebånd er positivt; det er en god og rolig start på dagen.

Henrik er med i nyt samarbejdsforum nedsat af børne – og kulturudvalget. 

Bestyrelsen har indgivet høringssvar vedr. forslag om flytning af vidtgående specialtilbud.

 

 

Pkt. 4

Vedtagelse af princip for arbejdets fordeling blandet det undervisende personale. 

Princippet har været behandlet i LMU

18.30-18.40

B

Vedtaget

Pkt. 5
Princip/undervisning og pædagogisk praksis – 

Vi fortsætter den åbne drøftelse fra sidste møde.

 

18.40-19.05

D

Drøftelse af princip og proces

Pkt. 6

Rundvisning og orientering om SFO samt drøftelse af overgange fra indskoling til mellemtrin

19.05-19.35

D

Rundvisning i SFO/Klub

Simon orienterer om nye tiltag og om nye tiltag ved overgange fra indskoling til mellemtrin. 

Pkt. 7

Dialogmødet den 7. november

19.35-19.45

O

Henrik orienterer om dialogmødet den 7. november, hvor der var fokus på forskellige temaer indenfor skoleområdet. Vi hørte oplæg om skoleudviklingssamtalen og elevfravær-

Pkt.8

Kort orientering om skolens økonomi

19.45-19.50

O

Orientering om skolens økonomi – elevtallet er faldet, og det 

Pkt.9

Skoleudviklingssamtale forår 2024

Ledelse foreslår elevfravær som fokuspunkt for udviklingssamtalen og medbringer skoletal på området. vil gerne høre skolebestyrelsens input og evt. justeringer i fokuspunkt for samtalen.

Kl.19.50-20.15

D

Katrine orienterer om skoleudviklingssamtalerne og tal for elevfravær. 

Pkt. 10

Eventuelt og mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

20.15-20.30

 

Chokolade

To do/

Timefordelingsplan for kommende skoleår

Drøftelse af §16b, d, og e.

Vikardækning, når der ligger nye retningslinjer