Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 27. august 2019

Referat  af skolebestyrelsesmøde, tirsdag den 27. august 2019 kl. 18.00-20.30

Afbud:            Simon


1)B               Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.


2)O+D             Jubilæum

KE orienterede om skolens forestående 50-års jubilæum. Arbejdet med jubilæum er godt i gang. 
Udvalget er virkelig engageret.
Jubilæumsfesten den 19/9 har festivaltema,  hvor der er fokus på mad, musik. På festivalpladsen vil 
der være forskellige elevboder og madboder.
Hele byen bakker op om vores jubilæum. Festivalpladsen åbner kl.16.30 og lukker ned kl.20.30
Skolebestyrelsens rolle vil blive at stå for sodavandsboderne.

Gamle elever og tidligere ansatte, er inviteret til en lille reception fredag den 20/9 kl.12-14. Det 
bliver kommunikeret ud på facebook samt avisen.

 


3)D                 Antimobbestrategi  -  herunder også digitalt.

Antimobbestrategien blev drøftet. Der var enighed om nogle enkelte ændringer.

 


4)0+0            Høring 

Skolebestyrelsen havde ingen bemærkninger. Punktet skal også drøftes i LMU.


5)0                  Forældrehenvendelser 

7. årgang -  nogle forældre er bekymret over de 2-årige obligatoriske valgfag. Kunne det være en 
god ide med en generel info til forældrene omkring de 2- årige obligatoriske valgfag.

 


6)0                  Kort nyt fra: 


•     Skolen


KE orienterer omkring Morgendagens  skole, hvor alle medarbejdere på skolen skal til en drøftelse omkring morgendagens skole. Her skal alle medarbejdere deltage d. 2/10 kl.14-17.
Fritidsklubben: Der er 50 indmeldte pt. - meget positivt.
De frivillige nationale test i læsning, som har været obligatoriske, gøres frivillige. Vi sætter det punktet på dagsorden næste gang.
Vi har fået en udfordring med vores mad i boden. Samarbejdet med den tidligere madleverandør er ophørt. Vi er nu ved at finde en løsning på dette.


•     SFO

Louise er nyansat tilknyttet både SFO og klub. Kommet godt i gang efter ferien.

 

•    Formanden


•    Medlemmer

 

•    Elevrådet


7)0                  Evt. 


Søren: Har programmering været oppe som et evt. valgfag? Mediefag, her er der programmering indlejret. Der er ikke så mange elever, som vælger dette fag.
Søren: Kunne det være interessant at kigge på data fra forskellige datakilder, evt.  karaktergennemsnit.
KE: Der er flere forskellige. Vi tager det på som punkt på kommende møder.

Punkt til næste møder. Databaseret nøgletal.

 

Huskeliste:
•     Sundhed på HS
•     SKB-valg procedure samt i øvrigt strategi mht. at få folk herop
•    Vikartimer
•     Databaseret nøgletal .