Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 27. januar 2021

Skolebestyrelsesmøde den 27. januar kl. 18.30-19.30 virtuelt

Deltagere:

Susanne Larsen, Marianne Tind Kristensen, Simon Foldager Larsen, Mette Storgård, Henrik Mørck Mogensen, Anita Mortensen, Jacob Bardino, Marie-Louise Ravnholt Frandsen, Mads Bergmann Carlsen , Cecilia Myrdal, Jakob Johanson, Nicolaj Boie, Katrine Klixbüll

Afbud:

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

 

Kl.18.30-18.35

Beslut

 Dagsorden godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Kl.18.30-18.35

Beslut

Referat godkendt

Pkt.3

Elevrådet har ordet

Kl.18.35-18.45

Orient.

Ikke noget fra elevrådet

Pkt. 4

Skolebod

Boden er lukket for tiden – opfølgning jf. sidste møde

Kl. 18.45-18.55

Orient.

Boden genåbnes, men med ændrede åbningstider.

Der indhentes tilbud fra forskellige leverandører.

Der indhentes desuden tilbud på Arla lunchbreak.

Bestyrelsen er enig i, at vi forsætter efter denne plan.

Pkt.5

Synlighed og inddragelse

Orientering fra Susanne om status

Kl.18.55-19.00

Orient.

Bestyrelsen arbejder med en plan, hvor forældre én gang om måneden får mulighed for at mødes med bestyrelsen online. To medlemmer af bestyrelsen er online hver gang.

 

Ledelsen laver tilsvarende online møde i forbindelse med næste genåbning.

Pkt. 6

Orientering fra skolen og SFO

19.00 -19.15

Orient.

Ny afdelingsleder ansat med opstart 1. marts.

Ny pædagog i 0X ansat med opstart 1. marts.

 

Katrine orienterer om status for Coronaskolen herunder:

 • Nødpasning
 • Specialklasser fysisk tilstedeværelse
 • Rammen for fjernundervisning
 • Gode erfaringer fra undervisningen
 • Oversigt over onlineundervisningen på de enkelte årgange.
 • Senariet hvis nedlukningen fortsætter
 •  Udfordringer i forbindelse med gradvis genåbning
 • Afventer udmelding fra ministeriet i forhold til eksamen
 • Retningslinjer for elev-fravær
 • Særligt fokus på sårbare elever

 

 

 

 

Pkt. 9

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

 • Formand
 • Medlemmer

 

 

Kl. 19.15 – 19.25

Orient.

Bestyrelsesmedlemmerne har overvejende fået positive tilbagemeldinger fra forældrene vedr. onlineundervisningen.

 

 

Pkt. 10

Eventuelt

19.25-19.30

Orient.

Kommende fællesmøde for kommunens skolebestyrelser

To do:

Klub

Vikardækning

Inkluderende fællesskaber

Udearealer/møde med

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag.

Årshjul for møder:

25. august

30. september

29. oktober

24. november

27. januar

25. februar

7. april

5. maj