Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 21. februar 2023

Skolebestyrelsesmøde den 21. februar 2023 kl. 18.00-20.30

Mødet afholdes i skolens personalerum. Skolen sørger for forplejning/mad.

Deltagere:

Henrik Mørck Mogensen, Susanne Vetter Bech, Henrik Emil Schmidt Arens Jacob Bardino, Didde Marie Degn, Malene Ilsøe Fanggård, Troels Ravn-Mikkelsen, Simon Jon Antonsen, Rasmus Nørregaard, Katrine Klixbüll,

Afbud:  Trine Brix Andreasen

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 3

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Skole
  • Skolebestyrelse
  • Elevråd

Vi spiser sammen, mens vi snakker kort nyt.

18.05-18.25

O

Orientering omkring kvalitetssamtalen og meddelsesbogen.

Toiletter

Indkøb af borde og stole

Velkomst til førskole-elever

Forældrehenvendelse drøftet

Pkt. 4
Arbejdet med principper

 

Udvalget har haft møde om principper og præsenterer forslag til struktur og skabelon for revidering af principper.

Udvalget stiller forslag om, at alle principper skal omskrives, så de hænger sammen med vision/værdier.

Forberedelse; læs hæfte om principper

Henrik Mørch har punktet.

18.25-19.30

D

Henrik oriententer om forslag om at kategorisere principper i 4 overordnede rammer; Skolen som arbejdsplads, kerneopgaven, pædagogisk praksis, skole-hjemsamarbejdet.

Det er hensigten af principperne skal tilpasses HS vision og værdier samt være nemmere at føre tilsyn med.

 

Drøftelse:

Det er vigtigt, at der bliver en kobling mellem principper og praksis. Der skal være kant i principperne samtidig med at de er brede nok til at rumme flere handlemuligheder. Ledelsen udarbejder udkast til principsamling til næste møde.

 

Pkt. 5

Rundvisning

  • Makerspace
  • Nye toiletter
  • SPI indskoling

Kl. 19.30-20.00

 

 

Pkt.6

Kommende valg (form og dato)

Forårsudstillingen

 

20.00.20.15

D+ B

Der skal kun være valg, hvis 2. eller 3. suppleant ikke vil overtage den ledige plads.

Drøftelse af synlighed til forårsudstillingen og til forældremøderne.

 

Pkt. 8

Eventuelt –

20.15-20.30

 

Til det sidste møde inden sommerferien drøftes et oplæg til forældremøderne.

Der nedsættes et udvalg der kigger på fælles kommunikation til forældremøderne (Didde og Susanne).

Pkt. 9

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

20.20-20.30

 

Det har fungeret godt, at udvalget præsenterer noget, som kan drøftes.

Det har været godt at være på rundtur – det er så meget mere interessant, end bare at tale om det.

Pkt.10

Næste møde 2. maj  2023 kl.18.00 med spisning

 

 

 

Der ligges et ekstra møde ind den 6. juni 2023 kl. 18.00-20.30.

To do/

Principper som fast punkt på alle dagsordner

Møde med forældrerødder i kommende skoleår?