Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 19. marts 2020

Referat af skolebestyrelsesmøde 19. marts kl. 18.30-20.30

Deltagere:   

Mødet afholdes via Google Meet – evt. via fælles google-dokument.

Inden opstart skal alle deltagere have testet mikrofon/kamera på egen pc.                                

Mødets formål og dagsorden

Referat

Aktion/ansvarlig

Kort orientering om status på skolen jf. COVID-19

 

 

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

 Godkendt

 

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Evt. links til kvalitetsrapport 

 

Pkt.3

Timefordelingsplan

Orientering om ændringer for kommende skoleår (KJ)

 Katrine Klixbüll har præsenteret timefordelingsplan for 2020/2021. Planen er godkendt. Vi har drøftet muligheden for at tilbyde musik som linjefag. Der er meget lille søgning til musik blandt eleverne. Derfor tilbydes musik ikke p.t. Skolen skal tilbyde Håndværk og design, og KAN tilbyde billedkunst og madkundskab.

 

Pkt. 4

Skolebusruter (JJ)

 Høringssvar fra Hadsten Skoles skolebestyrelse vedr. skolebusruter for skoleåret 2020/21:

Vi er glade for at se, at der med ændringerne på rute 1 afgang 4 er taget højde for de elever i indskolingen på Hadsten Skole, der har fri kl. 13.15 tre dage om ugen. Herudover notere vi os, at Hadsten Skole er blevet tilføjet tur 5 og 6 på rute 2.

Høringssvar godkendt til afsendelse

 

Pkt. 5

Birgitte Vassard (læsevejleder) om ”Ordblind på Hadsten skole” – ny folder. (BV)

Bilag: Folder + skriftlig præsentation fra Birgitte

 

Link til god præsentation m video https://etlivsomordblind.dk/dysleksi-og-ordblindhed/

Kommentarer fra bestyrelsen til læsekonsulenterne:

En opmærksomhed på, om folderen er for teksttung og med mange fagord jf. forældre, der måske selv er ordblinde. Skal det suppleres med noget mere visuelt? Evt. videomateriale/links der kan supplere

Folderen giver tryghed

Vær opmærksom på lix-tal - husk det visuelle

Evt. nice to know/need to

Evt. en oversigt over tiltag/handlinger  på forskellige klassetrin

Et godt stykke arbejde