Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 7. april 2021

Skolebestyrelsesmøde den 7. april kl. 17.30-18. 30 virtuelt

Der er dialogmøde kl. 19.00 for formand, næstformand og skoleleder. Derfor afkortes møde, men afholdes så vi kan få drøftet ønsker til budget

Deltagere:

Susanne Larsen, Marianne Tind Kristensen, Simon Foldager Larsen, Mette Storgård, Henrik Mørck Mogensen, Anita Mortensen, Jacob Bardino, Marie-Louise Ravnholt Frandsen, Cecilia Myrdal, Jakob Johanson, Troels Ravn-Mikkelsen, Simon Jon Antonsen, Katrine Klixbüll

Afbud:

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

17.30-17.35

Beslut

 Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

17.30-17.35

Beslut

Godkendt

Pkt.3

Elevrådet har ordet

17.35-17.40

Orient.

Intet nyt fr elevrådet, men det er dejligt at være hjemme igen.

Pkt. 4

Bestyrelsens ønsker til budget

 

17.40-18.00

Drøftelse og beslutning

Drøftelser:

Toiletter

Udearealer

Reduktioner uhensigtsmæssige jf. Corona

Er der penge nok til inkluderende fællesskaber?

Udeskole/at flytte skolen udenfor

SFO/Klub

Faglokaler/naturfagslokaler

 

Beslutninger:

Susanne formulerer og sender til Katrine.

Mette sender planer

Simon Antonsen laver status på klub

Pkt. 5

Udearealer

18.00-18.05

Orientering

Disc Golf i samarbejde med

Fornyelse af basket

Søger midler til Biodiversitetsprojekt

Søger midler til et af projekterne jf. 9. årgangs innovationsprojekt.

ELRO tager kontakt, når de er klar til at holde møde.

Pkt. 6

Orientering fra skolen og SFO

- Status Corona og genåbningen 6. april

18.05- 18.15

Orient.

SFO/Klub; Vi er ramt af Coronarestriktioner, men når verden åbner igen, så er der planer om flere værksteder.

 

Vellykket genåbning

Stort ros til lærerne

Pkt. 7

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Medlemmer

 

 

18.15-18.25

Orient.

Forældrehenvendelser sendes videre til ledelsen.

 

Åbent-link fra skolebestyrelsen; der var en besøgende. Forslag; at vi næste gang har et emne.

 

Skolefravær

  • Forældreperspektiv/hvad kan forældrene gøre?
  • Skal det skrives ind i princippet for ”Skolens fællesskaber”
  • Oplæg fra eksterne?
  • Orientering fra skolen om håndtering af fravær

 

 

Pkt. 8

Eventuelt

18.25-18.30

Drøftelse

 Mødet den 5. maj flyttes, hvis vi ser en mulighed for at mødes fysisk.

To do:

Klub

Vikardækning

Skolefravær

  • Forældreperspektiv/hvad kan forældrene gøre?
  • Skal det skrives ind i princippet for ”Skolens fællesskaber”
  • Oplæg fra eksterne?
  • Orientering fra skolen om håndtering af fravær

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag.

Årshjul for møder:

25. august

30. september

29. oktober

24. november

27. januar

25. februar

7. april

5. maj