Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 11. maj 2023

Skolebestyrelsesmøde den 11. maj 2023 kl. 18.00-20.30

Mødet afholdes i skolens personalerum. Skolen sørger for forplejning/mad.

Deltagere:

Henrik Mørck Mogensen, Susanne Vetter Bech, Henrik Emil Schmidt Arens, Jacob Bardino, Didde Marie Degn, Malene Ilsøe Fanggård, Heidi Krähling Engholt,  Line Brix, , Katrine Klixbüll

Afbud:   Simon Jon Antonsen, Rasmus Nørregaard, Troels Ravn-Mikkelsen, Trine Brix Andreasen

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 3

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Skole
  • Skolebestyrelse
  • Elevråd

Vi spiser sammen, mens vi snakker kort nyt.

18.05-18.25

O

Ombygning

Aflysning af forårsudstilling

Fagfordeling

Forældrehenvendelse vedr. smartwatches i indskolingen.

Henvendelse om låsning af klasse

Pkt. 4
Arbejdet med principper

 

På sidste møde besluttede vi, at alle principper skal revideres. Vedhæftet et arbejdsdokument til formålet.

Vi starter fra toppen af med Arbejdets fordeling blandt det undervisende personale.

Vi arbejder med principperne i følgende proces:

  1. Fælles åben drøftelse af, hvad der er vigtig at få med i princippet (se arbejdsdokument for inspiration)
  2. Katrine udarbejder udkast, der præsenteres på næste bestyrelsesmøde
  3. Herefter lægges princippet ud til kommentering hos medarbejderne gennem LMU
  4. Princippet godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde

 

18.25-19.30

D

Drøftelse af input til princip.

Katrine laver udkast til princip til næste møde-

Pkt. 5

Bestyrelsesdeltagelse på kommende forældremøder.

Didde og Susanne har punktet

 

Bilag: RAT, som det blev præsenteret for kommende 7. årgangsforældre.

Kl. 19.30-19.50

D

Folder til forældrerødder præsenteret

Susanne sender rundt til evt. rettelser

Skal være klar august – møderne.

Katrine laver plan for fælles forældremøder og orienterer bestyrelsen om datoerne.

 

Drøftelse af et årligt møde for forældrerødder ved skoleårets start/september. Punktet tages op næste gang.

 

Pkt.6

Regnskab og budget

Katrine orienterer om regnskab og budget.

19.50-20.10

O

Orientering om regnskab og budget. Skolen oplever en nedgang i elevtal der afspejles i økonomien.

Pkt. 8

Eventuelt –

Kan vi tage et fælles billede, som vi lægger på AULA til forældre for at øge synligheden?

20.10-20.25

 

Historien; hvad er Hadsten Skole? Vi mangler en fortælling, der er tydelig. Både fakta og traditioner og identitet.

Hvem er det vi er; kerneopgave; dannelse.

Anderledes uger – overbygning.

Vi tager et billede udenfor til næste møde.

Pkt. 9

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

20.25-20.30

 

 God proces omkring processer.

Pkt.10

Næste møde 6. juni2023 kl.18.00

 

 

 

 

To do/

Mødekalender for kommende år

Beretning