Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjemsamarbejdet

 

Skole-hjem samarbejdet på Hadsten Skole er baseret på

 • Et gensidigt tillidsforhold mellem skole og hjem
 • En gensidig samarbejdsforpligtelse
 • En gensidig forpligtende dialog mellem skole og hjem

 

Tillid:

Samarbejdet er baseret på et gensidigt tillidsforhold, hvor forældrene har forståelse for, at skolen/læreren har ansvaret for alle elever og skolen har forståelse for, at forældrenes interesse for skolen naturligt vil være interessen for eget barn og dets muligheder for at fungere i skolen som individ og som en del af et fælleskab.

 

Samarbejdsforpligtelse:

Samarbejdet forpligter til gensidig information for at sikre det enkelte barns optimale trivsel og indlæring.

Forældrerådene involveres i planlægning og indhold af forældremøder og arrangementer under hensyntagen til forældrenes ønsker og ressourcer.

 

Dialog:

Hadsten Skole orienterer jævnligt om klassens arbejde, undervisningens indhold og den enkeltes standpunkt, indsats samt trivsel.

Dette sker via:

 • Elevplan, der udleveres 1 gang årligt på intra.
 • Forældreintra (meddelelser, ugesedler, månedsbreve m.m.)
 • Forældremøder
 • Skole-hjemsamtaler (SFO inddrages i samtalerne i indskolingen)
 • Evalueringsmateriale, testresultater og ved standpunktsbedømmelser.

 

Forældrene kontakter skolen (ledelsen, lærerne samt evt. skolebestyrelsen)

 • Hvis der yderligere er behov for dialog og information.
 • Ved bekymringer for eget barns trivsel og/eller indlæring.

 

Skolen kontakter forældrene

 • Ved bekymringer om elevers trivsel, indlæring eller adfærd
 • Hvis ledelsen/lærerne har ”alvorlige snakke” med elever.

- Hvis det er muligt informeres forældrene inden sådan en samtale.

 

 

 

Revideret af bestyrelsen januar 2016