MENU
Aula_close Layer 1

Center 10

10. klasse er et tilbud til dig, som ønsker et år i et udfordrende og spændende ungdomsmiljø, hvor der er fokus på udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer.

10. klasse skal være et sted, hvor du lærer noget om dig selv og om andre. Vi forventer derfor, at du har lyst til at gøre en indsats i fagene og på linjerne, og at du har lyst til at være en del af et forpligtende fællesskab. 

Fag:
Som elev i 10. klasse bliver du undervist i følgende fag:

Obligatoriske fag
Dansk, 6 lektioner + 1 ekstra
Matematik, 4 lektioner + 1 ekstra
Engelsk, 4 lektioner + 1 ekstra
I alt 17 lektioner
    
Ud over de obligatoriske lektioner til de 3 fag, får du 1 ekstra lektion i dansk, engelsk og matematik om ugen, dvs. i alt 17 lektioner i de obligatoriske fag.


Du har også mulighed for at vælge tysk, fysik/kemi og faget Skolen i Samfundet (SIS), som indeholder fagene samfundsfag, et evt. praktikforløb, lektiehjælp mm. Derudover skal du vælge et linjefag, som er på 8 ugentlige lektioner. 

Nedenunder kan du se kombinationsmuligheder, samt beskrivelser af de forskellige linjer.


Kombinationsmuligheder:
Kombi 1: Tysk/fysik; Obligatoriske fag, tysk, fysik, linje = 31 lekt.
Kombi 2: Fysik; Obligatoriske fag, fysik, linje, SIS (3 lekt.) = 30 lekt.
Kombi 3: Tysk; Obligatoriske fag, tysk, linje = 29 lekt.
Kombi 4: Ikke tysk/fysik; Obligatoriske fag, linje, SIS (3 lekt.) = 28 lekt.


Linje 1: Idræt:

Udfordrende, sjove og grænseoverskridende oplevelser.
På Idrætslinjen vil du få mange udfordrende, sjove og grænseoverskridende oplevelser. Du skal have lyst til at prøve noget nyt og afprøve dig selv i forskellige discipliner.

Du skal være interesseret i og klar til:
•    at spille de kendte boldspil fodbold, håndbold, basketball og volley
•    at prøve nye alternative spil 
•    at løbetræne og løbe O-løb
•    at afprøve forskellige slagboldspil (badminton/tennis/skumtennis/bordtennis)
•    at prøve golf, svømning, kampsport, aerobic m.m.
•    at deltage i forskellige former for friluftsliv
•    at arbejde med gæstelærere fra idrætsverdenen

Vi skal også beskæftige os med idrætsteori, vi gennemgår bl.a.:
•    Anatomi/fysiologi, kost og ernæring, doping, fairplay, idrætspsykologi, træningslære osv.

Du vil blive inddraget i planlægningen af, hvad der skal foregå på Idrætslinjen, både hvad angår de praktiske og teoretiske emner. Linjen kræver ingen forudgående kundskaber.  

 

Linje 2: It og medie:

Medielinjen er for dig, der har lyst til at arbejde med computere, it og internettet. Du skal have lyst til at gå i dybden og arbejde med mange forskellige genrer af web-tjenester.

Medielinjens omdrejningspunkt er internettet, og herfra vil hovedparten af arbejdet foregå. 

I løbet af året vil der bl.a. blive arbejdet med:
•    Apps
•    Præsentationsprogrammer – disse kan med fordel bruges i de øvrige fag.
•    Oprette blog / hjemmeside og vedligeholde disse.
•    Produktion af film / animationsfilm.
•    Billedanalyse og billedmanipulation.
•    Skabe sit eget spil / spilunivers. Arbejde med skabelsen af et computerspil.
•    Arbejde med spil til smartphones.
•    Samarbejdsværktøjer på nettet. Udnytte de mange værktøjer, der er på nettet til at skabe et godt samarbejde med andre.
•    Web 2.0 værktøjer (gratis webtjenester på nettet, Facebook, Youtube m.fl.)
•    Musik på computer.
•    Netavis.

Medielinjen skal i samarbejde med resten af 10. årgang være tovholdere for 10. klasses blog/hjemmeside. 
Der vil være en journalistisk tilgang til det at vedligeholde hjemmesiden, og sammen med de andre på linjen, skal du lave produktioner, der fortæller om oplevelserne i centeret: film, blå bog, fotocollager etc.

Linjen kræver ingen forudgående kundskaber, blot en god fantasi og en stor portion gå-på-mod. 


Linje 3: Håndværk- og designlinjen:

Håndværk- og Designlinjen er den kreative linje hvor nyskabelse, iderigdom og evne til at realisere ideerne, er omdrejningspunktet.

I løbet af et skoleår kommer du igennem mange forskellige discipliner. Vi arbejder med ideudvikling og designprocesser, lære at lave arbejdstegning og udføre ideerne i praksis.  Du stifter bekendtskab med mange forskellige materialer så som, gummi, læder, beton, træ, plast, glas, papir, jern osv. 
Du lærer en række forskellige arbejdsteknikker og udtryksformer som anvendes i både store og små designprojekter. Det kan f.eks. være, lamper, møbler, tasker, smykker, div. industrielle designs, mm.

Du skal vælge Håndværk- og Designlinjen, hvis du synes, det kan være spændende at arbejde med nedenstående punkter:
•    Gennemføre forskellige former for ideudviklingsforløb 
•    Udføre forskellige konkrete projekter eller byggeopgaver 
•    Planlægge en arbejdsproces med udgangspunkt i det valgte ideoplæg
•    Opbygge netværk og etablere samarbejde med erhvervsliv og relevante uddannelsessteder 
•    Udvikle prototyper og projektoplæg herunder foretage vurdering af økonomi  og afsætning 
•    Lære at arbejde med teori og praksis i værksteder 
•    Teknisk design og produktudvikling

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at gå på Håndværk og Design- linje, men det forventes, at du har lyst og mod til at prøve kræfter med de udfordringer, du bliver stillet overfor i årets løb. 

Vel mødt på Håndværk- og Designlinjen.


Linje 4: Sundhed:

På Sundhedslinjen arbejder vi med mange forskellige sider af et sundt liv. Det handler selvfølgelig om kost, motion og livsstil, men også om selvværd, selvtillid og det at have det godt med andre. 

På Sundhedslinjen kommer du bl.a. til at arbejde med: 
-    Kost og motion, herunder madlavning og teori om kost og krop. Vi vil bl.a. have fokus på det æstetiske og den gode smag.
-    Det brede sundhedsbegreb, herunder livsstil og mental sundhed.
-    Folkesundhed og sygdomsforebyggelse
-    Uddannelser der har fokus på sundhed, herunder besøg hos virksomheder og ungdomsuddannelser
-    Sundhed og bevægelse i hverdagen

På linjen vil du bl.a. blive udfordret i køkkenet og få mulighed for medbestemmelse, komme ud i den friske luft og se dokumentarer om sundhed og livsstil.

Det kræver ingen forudgående kundskaber at deltage på Sundhedslinjen, du skal blot have lysten og interessen for sundhed, sundere madlavning og sjove aktiviteter.

 

Prøver:

Du kan afslutte 10. klasse med 10. klasseprøven i: Dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. 

I de fag, hvor der er skriftlige prøver, har du mulighed for at gå til både den mundtlige og den skriftlige prøve, men du kan også vælge kun at gå til enten den skriftlige eller den mundtlige prøve. 

Du kan også tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) fra 9. klasse i de obligatoriske prøver for om muligt at få et bedre resultat.

UU-vejlederen kan give dig råd og vejledning om, hvad der er bedst for dig med hensyn til prøverne og dit videre forløb.


Brobygning:

I 10. klasse er der 1 uges obligatorisk brobygning. Der skal brobygges til 2 forskellige ungdomsuddannelser, som du vælger med udgangspunkt i din uddannelsesplan. 
Du vil i den uge få undervisning og vejledning på de pågældende to ungdomsuddannelser. 
Du har valget mellem:

     Teknisk skole (EUD eller HTX)
    Gymnasium (STX)
    HF
    Handelsskole (HHX)
    Social- og sundhedsskole
    Landbrugsskole


Erhvervspraktik:

Der er mulighed for at vælge erhvervspraktik og ekstra brobygning, når det er et led i din uddannelsesplan.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO):

I 10. klasse skal du lave en selvvalgt opgave, hvor du arbejder med et emne, der har forbindelse til din uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse.
Du skal bruge din viden og erfaring fra bl.a. brobygning og erhvervspraktik til at udarbejde en opgave. 
I opgaven skal du anvende forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer, og der skal udarbejdes et konkret produkt. Du kan som afslutning på arbejdet vælge at vise opgavens resultater og produkt i en fremlæggelse.

 

UU:

10. klasses centeret og UU-vejlederen arbejder tæt sammen, så du kan blive uddannelsesafklaret. I løbet af 10. klasse bliver det vurderet, om du er uddannelsesparat til gymnasiet eller erhvervsuddannelse.


Skolerejse:

Sidst, men ikke mindst skal det nævnes, at du som elev i 10. klasse bliver tilbudt at deltage i vores skolerejse, som de sidste år har været en skitur i januar måned. Du kan se frem til en uforglemmelig tur.