MENU
Aula_close Layer 1

Center 10

10. klasse er et tilbud til dig, som ønsker et år i et udfordrende og spændende ungdomsmiljø, hvor der er fokus på udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer.

10. klasse skal være et sted, hvor du lærer noget om dig selv og om andre. Vi forventer derfor, at du har lyst til at gøre en indsats i fagene og på linjerne, og at du har lyst til at være en del af et forpligtende fællesskab. 

Fag:
Som elev i 10. klasse bliver du undervist i følgende fag:

Obligatoriske fag
Dansk, 6 lektioner + 1 ekstra
Matematik, 4 lektioner + 1 ekstra
Engelsk, 4 lektioner + 1 ekstra
I alt 17 lektioner
    
Ud over de obligatoriske lektioner til de 3 fag, får du 1 ekstra lektion i dansk, engelsk og matematik om ugen, dvs. i alt 17 lektioner i de obligatoriske fag.


Du har også mulighed for at vælge tysk, fysik/kemi og faget Skolen i Samfundet (SIS), som indeholder fagene samfundsfag, et evt. praktikforløb, lektiehjælp mm. Derudover skal du vælge et linjefag, som er på 8 ugentlige lektioner. 

Nedenunder kan du se kombinationsmuligheder, samt beskrivelser af de forskellige linjer.


Kombinationsmuligheder:
Kombi 1: Tysk/fysik; Obligatoriske fag, tysk, fysik, linje = 31 lekt.
Kombi 2: Fysik; Obligatoriske fag, fysik, linje, SIS (3 lekt.) = 30 lekt.
Kombi 3: Tysk; Obligatoriske fag, tysk, linje = 29 lekt.
Kombi 4: Ikke tysk/fysik; Obligatoriske fag, linje, SIS (3 lekt.) = 28 lekt.


Prøver:

Du kan afslutte 10. klasse med 10. klasseprøven i: Dansk, matematik, engelsk, tysk og fysik/kemi. 

I de fag, hvor der er skriftlige prøver, har du mulighed for at gå til både den mundtlige og den skriftlige prøve, men du kan også vælge kun at gå til enten den skriftlige eller den mundtlige prøve. 

Du kan også tage folkeskolens afgangsprøve (FSA) fra 9. klasse i de obligatoriske prøver for om muligt at få et bedre resultat.

UU-vejlederen kan give dig råd og vejledning om, hvad der er bedst for dig med hensyn til prøverne og dit videre forløb.


Brobygning:

I 10. klasse er der 1 uges obligatorisk brobygning. Der skal brobygges til 2 forskellige ungdomsuddannelser, som du vælger med udgangspunkt i din uddannelsesplan. 
Du vil i den uge få undervisning og vejledning på de pågældende to ungdomsuddannelser. 
Du har valget mellem:

     Teknisk skole (EUD eller HTX)
    Gymnasium (STX)
    HF
    Handelsskole (HHX)
    Social- og sundhedsskole
    Landbrugsskole


Erhvervspraktik:

Der er mulighed for at vælge erhvervspraktik og ekstra brobygning, når det er et led i din uddannelsesplan.

Obligatorisk Selvvalgt Opgave (OSO):

I 10. klasse skal du lave en selvvalgt opgave, hvor du arbejder med et emne, der har forbindelse til din uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse.
Du skal bruge din viden og erfaring fra bl.a. brobygning og erhvervspraktik til at udarbejde en opgave. 
I opgaven skal du anvende forskellige arbejdsmetoder og udtryksformer, og der skal udarbejdes et konkret produkt. Du kan som afslutning på arbejdet vælge at vise opgavens resultater og produkt i en fremlæggelse.

 

UU:

10. klasses centeret og UU-vejlederen arbejder tæt sammen, så du kan blive uddannelsesafklaret. I løbet af 10. klasse bliver det vurderet, om du er uddannelsesparat til gymnasiet eller erhvervsuddannelse.


Skolerejse:

Sidst, men ikke mindst skal det nævnes, at du som elev i 10. klasse bliver tilbudt at deltage i vores skolerejse, som de sidste år har været en skitur i januar måned. Du kan se frem til en uforglemmelig tur.