Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 12. september 2023

Referat skolebestyrelsesmøde den 12. september kl. 17.00 hos Henrik

Mødet afholdes hos Henrik – vi laver mad sammen.  

Deltagere: 

Henrik Mørck Mogensen, Henrik Emil Schmidt Arens, Jacob Bardino, Didde Marie Degn, Malene Ilsøe Fanggård, Simon Jon Antonsen, Troels Ravn-Mikkelsen, Mette Daubjerg Møller, Rasmus Nørregaard , Katrine Klixbüll

Afbud: Heidi Krähling Engholt, Line Brix, Trine Brix Andreassen, Susanne Vetter Bech

Dagsorden

Vi laver mad sammen og spiser sammen – vi tager dagsordenen løbende som det lige passer ind. 

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

 

B

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

B

Godkendt

Pkt. 3 

Opdateret forretningsorden skal godkendes. 

Forretningsordenen er opdateret med vores nye værdier. 

 

 

Godkendt

Pkt. 4

Kort nyt og forældrehenvendelser fra: 

  • Skole 

  • Skolebestyrelse

  • Elevråd

Vi spiser sammen, mens vi snakker kort nyt. 

 

O

Ny elevrådsformand

God start, god stemning

550 elever ved skolestart

Fælles dag i RAT ugen

 

 

Pkt. 5
Evaluering af bestyrelsens deltagelse på forældremøderne

 

D

Det har fungeret godt med deltagelse, men måske tydeligere fokus på, hvad der skal kommunikeres. Det kan være godt, at det er forældre, der har elever i afdelingen, der holder oplægget. Det er godt, at det er dannelse af forældreråd, der er i fokus. Succeskriteriet er, at der er dannet forældreråd i alle klasser.

Pkt. 6

Fællesmøde for forældrerødder.

Vi har tidligere fastsat den 21. september til møde med de nye forældrerødder. 

Vi talte om præsentation af RAT samt inspiration til forældrerøddernes arbejde. 

Skal vi holde fast i den 21. september og dagsordenen?

Hvem deltager?

 

 

 

D

Vi er i tvivl om, der er dannet forældreråd på nuværende tidspunkt. 

Vi finder et nyt tidspunkt efter efterårsferien. 

 

Pkt. 7

Det kommunale budget i høring

Der er høringsfrist den 19. september –

Beslutning om høringssvar.

 

B

Der udarbejdes høringssvar.

Pkt.8

Årshjul

Forslag til årshjul fremsendt før mødet – er der noget, der skal justeres?

 

B

Årshjulet vedtaget

Ligges i dokumenter på AULA

Pkt. 9

Eventuelt – 

Fælles billede

Kan vi tage et fælles billede, som vi lægger på AULA til forældre for at øge synligheden?

Ledelsens deltagelse på kommende møder

 

 

Ledelsen deltager ikke altid fuldtalligt, men Katrine og Simon vil altid deltage. 

 

Vedr. ansættelsesudvalg så besluttes det, at tilbud om deltagelse sendes ud til hele bestyrelsen. Opmærksomhed på tidlig indkaldelse og tilbagemelding efter ansættelse.

 

Pkt. 10

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

 

 

God stemning

To do/