Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 20. juni 2022

Skolebestyrelsesmøde den 20. juni 2022 kl.18.30-21.00 - Personalerummet

Deltagere:

Susanne Larsen, Simon Foldager Larsen, Jacob Bardino, Henrik Emil Schmidt Arens, Didde Marie Degn, Simon Jon Antonsen, Troels Ravn-Mikkelsen, Gitte Vahr Nielsen, Malou Byskov, Henrik Mørck Mogensen, Trine Brix Andreasen, Rasmus Nørregaard, Katrine Klixbüll

Afbud:              

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

Kl. 18.30-18.30

Beslutning

Godkendt

 

Suppleringsvalg til evt.

Pkt. 2

Orientering om skoleårets planlægning, herunder ansættelser, fagfordeling og skemaer

 

Kl.18.55-19.05

Orientering

O. om holddelings-timer og 2lærertimer – reduceret skema. Nogle af timerne går til PLC.

Mange ansættelser men ad gode grunde, pension osv.

Gennemgang af nyansættelser.

Nye teams i udskolingen, giver reaktioner lige nu. Man bevarer en kendt lærer, hvis det ikke havde været for opsigelser. Der falder ro på når de ser og oplever de nye teams forventer vi.

 

Skemalægning går fremad.

Kendte voksne om formiddagen, dansk og Mat blokke i indskoling, mellemtrin og special

Paksis/musisk fag efterfølgende.

Udskoling  - her styrer faglokaler ofte skemalægningen.  Flere linjefag skal lægge parallelt.

 

Eksamner er gået godt, elever er gået op i at lave en god præstation.

 

40 fra egen skole der fortsætter i 10. klasse

Pkt. 3

Principper og årshjul – hvad vil vi gerne arbejde videre med i den nye bestyrelse?

- Princip for skole/hjemsamarbejdet/kommunikation

- Princip for skolens fællesskaber

19.05-19.15

Drøftelse

Hvordan og hvor meget kommunikerer vi med forældre. Det kan fylde for en del medarbejdere når tonen er rå på aula.

 

Hvad hører til på opslagstavle og hvad hører til i beskeder. Hvor ligger skolen tingene på aula og giv det videre til forældre.

Husk altid hvor og hvornår til arrangementer.

Husk at give besked i god tid.

 

Vi som skole vil signalere at vi informerer når det er nødvendigt og vigtigt – så tager vi fat i forældre.

 

Forventninger til forældre og kommunikation, gentag i indskoling, til mellemtrin til udskoling osv. Sig det ved flere lejligheder.

 

Vi sætter det på som vigtigt punkt i skolebestyrelsen

 

Pkt. 4

På vej

  • Trafik
  • Dialogmøde
  • Aftale om evaluering

Punkter er tænkt som en kort orientering om punkter, som vi i bestyrelsen skal arbejde med næste skoleår

19.15-19.20

Orientering

Der bliver lavet en ny trafikanalyse af kommunen ift. kys og kør/p.pladsen/bus p.plads.

 

Dialogmøde – vi skal fremover lave meddelelsebog ikke elevplaner.

Udd.parathedsvurdering forsvinder.

Ny test som erstatter national test.

Alt dette skal i høring. 

Pkt. 5

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Skolebestyrelse
  • Medlemmer

 

19-20- 19.30

 

En der måske vil stille op til bestyrelsen. Fra formand, hun tager kontakt igen.

Skolen skriver ud ang. Suppleringsvalg i start august.  Vi mangler to medlemmer.

Pkt. 10

Spisning og tak til Susanne og Simon

19.30 - ?

 

 

Pkt.12

Næste møde:

 

 

 

 

To do: