Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 25. februar 2021

Skolebestyrelsesmøde den 25. februar kl. 18.30-20.00 virtuelt

Deltagere:

Susanne Larsen, Marianne Tind Kristensen, , Mette Storgård, Henrik Mørck Mogensen,  Cecilia Myrdal, Jakob Johanson, Troels Ravn-Mikkelsen, Katrine Klixbüll

Afbud:  Simon Foldager Larsen, Anita Mortensen, Marie-Louise Ravnholt Frandsen, Jacob Bardino

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

18.30-18.35

Beslut

 Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.30-18.35

Beslut

Godkendt

Pkt.3

Elevrådet har ordet

18.35-18.45

Orient.

Intet nyt -

Pkt. 4

Inkluderende fællesskaber

  • Orientering fra skolen
  • Status/input Princip for skolens fællesskaber
  • Dialogmøde med BSU

18.45-19.30

Orient og drøftelse

Orientering om skolens arbejde med inkluderende fællesskaber

Drøftelse af princip, som udvalget arbejder med.

Pkt. 5

Orientering fra skolen og SFO

- Status Corona

- Bod og madlevering

19.30 -19.45

Orient.

 

Genåbning er gået godt

Ingen smittetilfælde og dejligt med børn på skolen

App-løsning fungerer fint.

Pkt. 6

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Medlemmer

 

 

19.45-19.55

Orient.

Ingen henvendelser.

Pkt. 7

Eventuelt

19.55-20.00

Orient.

 

To do:

Klub

Vikardækning

Udearealer

 

 

Til næste møde: Udearealer

 

Mødekalender kommende skoleår

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag.

Årshjul for møder:

25. august

30. september

29. oktober

24. november

27. januar

25. februar

7. april

5. maj