Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 26. marts 2019

Referat af skolebestyrelsesmøde, tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.30 - 20.30

Fraværende:   Simon, Anne

 

1)B                 Godkendelse af dagsorden (5 min.)

Dagsorden er godkendt.

 

2)O                 Kort nyt fra: (25 min.)

  • Skolen.

Vi sætter skoledagen ned for vores mellemtrin og udskoling. Aftalen i folketinget gjorde, at indskolingen undervisningstid også reduceres.

Økonomi: 1.2 mio i overskud, selvom vi har brugt en del på vores faglokaler og personale. Positivt.

Naturfagsgården er snart færdig, den mangler nogle enkelte ting.

 

  • SFO

Vivian og Mads tager praktikvejlederuddannelsen.

Tina skal være sundhedsambassadør.
 

  • Formanden

Susanne har været til møde omkring bro ved Skovvej.
 

  • Medlemmer

 

  • Elevrådet

 

3)D               Jubilæum – 50 år

KE: Vi vil gerne lave noget i forskellige plan. Evt. en emneuge.

Evt. en reception for gamle elever. En intern fest for personalet på skolen.

KE og JJ har haft møde med en kommunikationsmedarbejder i kommunen, omkring markering af jubilæum.

2 andre skoler har også jubilæum, Bavnehøjskolen og Østervangskolen. Skal der laves noget imellem disse skoler.

Skolen vil lave et jubilæumsskrift, noget i stil med det der blev lavet ved 25-års jubilæum.

Ved sidste bestyrelsesmøde nedsatte vi et udvalg.

Drøftelse af, hvordan et jubilæum skal arrangeres.

KE indkalder udvalget.

Det besluttes, at uge 38 er jubilæumsugen, torsdag og fredag i den uge holder vi reception og fest.

                                                                                       

4)O + D          Kommunikation (retningslinje – forældrerødder etc. – samt generelt) (50 min.)

Skolens princip for kommunikation drøftes.

Skal vi lege lidt med kommunikationen, skal det præsenteres på en ny måde.                 Video eller lignende.

KE kommer med eksempel fra en anden skole, hvor man kun taler positivt om skolen.

Skal der laves en turnusordning i forældrerådene? Så det ikke altid er de samme forældre, der har tjansen.

Ledelsen kommer med et bud på princip omkring kommunikation.

                                           

5)O +D           Kommende fagfordeling (bl.a. væksthus samt vikartimer mm.) (15 min.)

KE: orienterer om den kommende fagfordeling. Åben og styret proces, som vi kender fra tidligere.

Vi anbefaler, at vikartimer læses af vores egne lærere. Udfordringen er de lærere, der efter en fagfordeling mangler 1-2 lektioner, og som så tidligere har fået et par timer i ”Væksthuset”. Dette har ikke nok kvalitet.

Vikartimerne er der heller ikke nok kvalitet i.

 

6)O                 Forældrehenvendelser (15 min.)

                    

7)D                 Evt.