Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 12. januar 2023

Skolebestyrelsesmøde den 12. januar 2023 kl. 18.00-20.30

Mødet afholdes i skolens personalerum. Skolen sørger for forplejning/mad.

Deltagere:

Henrik Mørck Mogensen, Susanne Vetter Bech, Henrik Emil Schmidt Arens Jacob Bardino, Didde Marie Degn, Malene Ilsøe Fanggård,

Simon Jon Antonsen, Rasmus Nørregaard, Katrine Klixbüll,

Afbud:  Troels Ravn-Mikkelsen, Signe Valsgaard Bechmann, Trine Brix Andreasen

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.00-18.05

B

Bestyrelsen skal konstituere sig på ny efter Brians udtræden.

Velkommen til Signe – suppleant, der er tiltrådt i stedet for Brian.

Henrik Mørch Mogensen vælges som formand

Henrik Emil Schmidt Arens vælges som næstformand

 

Dagsorden godkendt

 

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.00-18.05

B

Referat godt

Pkt. 3

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Skole
  • Skolebestyrelse
  • Elevråd

Vi spiser sammen, mens vi snakker kort nyt.

18.05-18.25

 

Orientering om skolens erfaringer med beredskab ved dødsfald

Orientering om ombygning og nye toiletter

Forældrehenvendelse og forældrekommunikation drøftet

Pkt. 4
Gennemgang af principper

Vi mangler nedenstående:  

Skole-hjem

SFO

Vikardækning

18.25-19.10

D

Princip for skole-skal hjemsamarbejdet revideres

 

SFO skal revideres i overensstemmelse med SFOéns nuværende fokus og indhold (Bevægelse, kreativitet, udeliv).

Princip for vikardækning; justeres; de bedst egnede ud fra en vurdering af klasses behov + indskriv nuværende praksis (hvem dækkes først)

 

 

Der nedsættes udvalg til revidering; Henrik , Henrik, Susanne og Katrine

 

Pkt. 5

Skolens værdier; Respekt, ansvarlighed og tryghed.

Skolen ønsker et tydeligere værdisæt og ramme for skolens samarbejde.

Kl. 19.10-19.45

 

Respekt, Ansvarlighed, Tryghed = RAT

Værdier vedtaget og erstatter tidligere værdier.

Pkt.6

Vikardækning

Drøftelse på baggrund af forældrehenvendelse.

 

19.45-20.10

O+D

Orientering og drøftelse

 

Pkt. 8

Eventuelt –

20.10- 20.20

 

Ansættelsesudvalg den 24. januar til fastansættelse på mellemtrinnet.

Høringssvar vedr. rute 115, der betjener vores 10. klassescenter.

Pkt. 9

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

20.20-20.30

 

 Næste møde flyttes til tirsdag.

Pkt.10

Næste møde 21. februar 2023 kl.18.00 med spisning

 

 

 

 

To do/

Principper som fast punkt på alle dagsordner

 

Forårsudstillingen

I foråret; beslutning om form på møde med forældrerødderne.

Valg