Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 26. november 2019

Referat skolebestyrelsesmøde 26. november 2019 kl. 18.30-20.30

Afbud: Gitte, Camilla, Malou, Gitte SFO og Søren

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt. 

 

2) Aula - hvordan går det?

Alle får besked, når der er beskeder fra SFO. Kan man målrette beskederne mere, når de sendes ud?

I forhold til at have indført en så stor forandring, har der været begrænset med bøvl. 

Skal vi have fælles retningslinjer for info til forældrene? Punkt til et kommende bestyrelsesmøde.

Pia arbejder på ny hjemmeside - forventes klar omkring 1. december. 

 

3) Vikartimer/vikardækning

Skolen er i gang med en proces omkring optimering af vores vikartimer, så vi kan få højnet kvaliteten i vikartimerne. Vi bruger mange penge på vikarudgifter. 

Vi har haft et PR-møde, hvor personalet blev spurgt omkring mulige løsninger til en optimering af vikartimerne. Vi vil gerne have udarbejdet en retningslinje omkring dette. 

Kunne en del af løsningen være, at der er ansat faste vikarer på skolen?

 

4) Databaseret ledelse

Punktet udsættes. 

 

 

5) Økonomi

Vi ender ud med 0 - vi har lavet mange ansættelse i dette år. 

Èn 0. årgang med en klasse presser økonomien. Derudover sender vi mange elever i eksterne tilbud. 

 

 

6) Orientering fra temaaften 7. november samt kommende bestyrelsesvalg (herunder evt. bestilling af Jens Andersen)

Susanne: Temaaften med Jens Andersen om, hvordan man kan lave inkluderende fællesskaber.

Jens Andersen kunne evt. komme på besøg til vores kommende bestyrelsesvalg.

Måske en fælles dag med Hadsten-skolerne, hvor der er foredrag og efterfølgende skolebestyrelsesvalg. 

 

 

7) Forældrehenvendelser

OBS på asbest-udhæng på bygninger. 

 

 

8) Kort nyt fra:

                     Skolen: Affaldssortering starter uge 13/14 - lederevaluering - seminar omkring bestyrelsesarbejdet den 28. marts 2020 - Arla reklame - 8. årgang må gerne lave terminsprøver. 

                    SFO

                    Formanden

                    Medlemmer: Elever går på tanken. Det tager vi som punkt på et kommende møde. 

                    Elevrådet

 

9) Evt. 

 

 

Huskeliste:

Sundhed på HS

Ordblindhed - opfølgning (BV)

Opfølning på besøgspapir