Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Hadsten Skoles målsætning

Målsætningen for Hadsten Skole er, at alle aktiviteter - undervisningen og det daglige arbejde - tager udgangspunkt i folkeskolens formål samt den kommunale målsætning for Favrskov Kommune. 

Hadsten Skole skal være en alsidig skole, der står for menneskeligt engagement, som har en eksperimenterende holdning, og hvor der kræves en aktiv indsats af alle - både børn og voksne. 

Målsætning:

  • At skolen skal bygge på begreberne tolerance, åndsfrihed og demokrati.

  • At skolen skal tilgodese undervisningsbehov for alle børn under hensyntagen til den enkelte elevs evner og kulturbaggrund. 

  • At skolen er udadvendt og et naturligt element i lokalsamfundet.

  • At skolen skal bygge på og inddrage forældrenes forudsætninger. 

  • At skolens undervisningstilbud er varieret i både form og indhold.

  • At skolen i størst muligt omfang tager sit udgangspunkt i verden uden for skolen.

  • At de fysiske rammer virker motiverende for et aktivt og inspirerende arbejde.

  • At skolen skal bygge på tradition såvel som fornyelse.