Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 29. oktober 2020

Skolebestyrelsesmøde den 29. oktober 2020 – virtuelt

Deltagere:

Susanne Larsen, Marianne Tind Kristensen, Simon Foldager Larsen, Mette Storgård, Henrik Mørck Mogensen, , Jacob Bardino, Marie-Louise Ravnholt Frandsen, Mads Bergmann Carlsen, Cecilia Myrdal, Jakob Johanson, Nicolaj Boie, Katrine Klixbüll

Afbud: Anita Mortensen

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

 

Kl.18.30-18.35

Beslut

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Kl.18.35-18.40

Beslut

Godkendt

Pkt.3

Elevrådet har ordet

Kl.18.40-19.00

Orient.

Elevrådet har lavet et årshjul, hvor der er nedsat forskellige udvalg, der bl.a. vil have fokus på konkurrencer

Boden; mobilepay vs. kontanter; ønske om to køer, automat hvor man kan trække snacks, når boden er lukket.

Udearealer; ønske om hyggekroge, ramper mm.

Pkt. 4

Tilbagemelding fra arbejdsgruppe om udearealer

Kl. 19.45-20.00

Orient

Elevrødderne inddraget jf. ønsker

HKIC arbejder på outdooranlæg, som skolen er meget positivt indstillet overfor.

Arbejdsgruppen for udearealer mødes igen og laver en ”masterplan”.

Pkt.5

Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber (inklusion)

 

Punktet er tænkt som brainstorm/input fra den øvrige bestyrelsen til arbejdsgruppe for nyt princip (Simon, Jakob Bardino, Susanne, Anita og Katrine).

Vi tager udgangspunkt i dette princip:

https://www.inklusionsklar.dk/artikel/princip-inklusion

 

Kl.19.00-19.30

Drøft.

Punkter der tages med videre i arbejdsgruppen:

 

Lidt præcisering efterspørges; hvad er det for en inklusionsopgave, vi står med jf. budgetudmeldinger

 

Tilføjelser til pkt. 1; ”alle elever deltager aktivt” i stedet for ”har mulighed for at deltage aktivt”

Pkt. 6

Årshjul

Kl. 19.30 - 19.35

Drøft

Ingen tilføjelser jf. indhold

Drøftelser af, hvordan årshjulet kan blive mere konkret

Et opstartsmøde/kick-startsmøde, hvor den nye bestyrelse har en form for workshop, hvor det besluttes, hvad der skal være i fokus det kommende år.

Pkt. 7

Orientering fra skolen og SFO

19.35 -19.45

Orient

Corona-information

Renovering af tag holder tidsplanen

Ingen nedgang i tilmeldinger SFO/Klub

 

Pkt. 8

Kontaktforældre

Kl.20.00-20.10

Drøft

Bestyrelseskontakt skriver rundt til forældrene

Bestyrelsen mangler liste over forældrerådene

Problematik; AULA kan ikke håndtere, at der skrives til forældre uden for ens egen

 

Pkt. 9

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Medlemmer

 

 

Kl. 20.10 – 20.20

Orient

Orientering om forældrehenvendelse.

 

Pkt. 10

Eventuelt

20.20-20.30

Drøft

Mads præsenteret

Møde den 4. november bliver afholdt fysisk på skolen med afstand

Møde den 30. marts flyttes

Vikardækning

To do:

Klub

Vikardækning

Synlighed om skolebestyrelsesarbejde

 

 

 

Til kommende bestyrelsesmøde:

 

Inkluderende fællesskaber

Princip for inkluderende fællesskaber – nyt fra arbejdsgruppen

Synlighed om bestyrelsesarbejdet

 

Mødekalender kommende skoleår

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag.

Årshjul for møder:

25. august

30. september

29. oktober

24. november

27. januar

25. februar

30. marts

5. maj