Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

"Ud af huset arrangementer”, studieture, lejerskoler m.m.

På Hadsten Skole prioriteres fællesarrangementer ud af huset, idet vi mener, de er et godt og inspirerende supplement til den daglige undervisning, og at de er medskabende til god trivsel og hensigtsmæssig social adfærd.

Skolen afkræver iflg. folkeskoleloven § 50, stk. 7 forældrene betaling for forplejning, når klasser skal på hyttetur og lejrskole. Der kan opkræves 80 kr. pr. dag. Betalingen er fastsat under hensyn til et anslået normalt sparet hjemmeforbrug (beløbet er fastsat af Forbrugerstyrelsen i 1998 og fremskrevet med udgangspunkt i nettoprisindekset).

Når elever i Hadsten Skoles regi er ”ude af huset” skal flg. efterleves:

 • Eleverne udviser almindelig fornuftig adfærd og efterlever de regler, der er det sted, de kommer hen. Hvis elever ikke retter sig efter dette og de anvisninger de får, kan det medføre hjemsendelse på forældrenes regning.
 • Forud for turen/rejsen er forældre og skolens ledelse orienteret om indhold og rammer – fx rejseplaner, aktiviteter, kontaktoplysninger m.m.
 • Ingen elever må efterlades alene et fremmed sted.
 • Hvis der sker en elev noget, skal der rekvireres den fornødne hjælp (fx ambulance) og derudover skal:
 • Forældrene straks underrettes

 • Skolens leder straks underrettes

 • De deltagende lærere/pædagoger efterfølgende beskrive hændelsen skriftligt – denne beskrivelse skal hurtigst muligt afleveres til skolens leder.

  Hvis eleverne skal ud at rejse medbringende vigtige dokumenter (pas, billetter, sygesikringsbevis m.m.) skal elevens alder og mulighed for at kunne håndtere disse papirer vurderes og evt. opbevares hos lærerne/pædagogerne.

  Diverse ture/arrangementer

  På alle årgange planlægges og gennemføres ture og arrangementer i i overensstemmelse med årgangens årsplanlægning

   

  Idrætsdage 

Skolerne i Hadsten arrangerer forskellige idrætsdage for alle klasser fra 3. årgang til 9. årgang.

Hadsten Skole tilbyder sig som ”vært” til nogle af arrangementerne.

 

Teambuilding

Ved nye klassedannelser bl.a. på 7. årgang afsætter skolen ressourcer til trivsels- og teambuildings-aktiviteter.

 

Lejrskole

6. årgang - Lejrskole i Danmark 5 dage med 4 overnatninger.

 

Studietur     

Studietur i udlandet 5-6 dage med 4-5 overnatninger.

10. årgang - Studieturen er frivillig. Egenbetaling: 1900 kr.

 

Forældrearrangerede ture

Skolebestyrelsen støtter op om forældrearrangerede ture. 

Skolens ledelse og klassens lærere skal inden en forældrearrangeret tur orienteres om indhold, tidspunkt osv.

Hvis eleverne skal fritages for skole for at deltage i turen, skal dette godkendes af skolens leder.

 

Revideret i skolebestyrelsen januar 16