Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 6. juni 2023

Skolebestyrelsesmøde den 6. juni 2023 kl. 18.00-20.30

Mødet afholdes i skolens personalerum. Skolen sørger for forplejning/mad.

Deltagere:

Henrik Mørck Mogensen, Susanne Vetter Bech, Heidi Krähling Engholt, Line Brix, Rasmus Nørregaard, Troels Ravn-Mikkelsen, Katrine Klixbüll

Afbud:

Henrik Emil Schmidt Arens, Jacob Bardino, Didde Marie Degn, Malene Ilsøe Fanggård, Trine Brix Andreassen

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

18.00-18.05

B

Godkendt

Pkt. 3

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Skole
  • Skolebestyrelse
  • Elevråd

Vi spiser sammen, mens vi snakker kort nyt.

18.05-18.25

O

Mette er startet 1. juni

Skemalægning og fagfordeling i proces.

Vi aftaler skemagennemgang til august

Kommunaldirektør og borgmester har været på besøg

Ingen forældrehenvendelser

Pkt. 4
Arbejdet med principper

Katrine har lavet udkast til princip for arbejdets organisering.

Udkastes drøftes.

Fælles åben drøftelse på  næste princip jf. arbejdsdokument; princip for undervisning og pædagogisk praksis.

Vi arbejder med principperne i følgende proces:

  1. Fælles åben drøftelse af, hvad der er vigtig at få med i princippet (se arbejdsdokument for inspiration)
  2. Katrine udarbejder udkast, der præsenteres på næste bestyrelsesmøde
  3. Herefter lægges princippet ud til kommentering hos medarbejderne gennem LMU
  4. Princippet godkendes på næstkommende bestyrelsesmøde

 

18.25-19.30

D

Udkast kommenteret

Katrine lavet justeret udkast der kvalificeres med personalet.

 

Princip for undervisningens organisering drøftet.

Det er et omfangsrigt princip, som vi fortsætter med at drøfte på næste møde.

 

Pkt. 5

Bestyrelsesdeltagelse på kommende forældremøder.

Didde og Susanne; opfølgning vedr. folder.

Dato for kommende forældremøder

 

 

Kl. 19.30-19.50

D

Justeringer i folder

Katrine sender datoer for forældremøder i en besked på AULA. Der koordineres i tråden.

Pkt.6

Årskalender og beretning

19.50-20.10

O

Forslag til årskalender vedtaget. Katrine sørger for AULA kalender.

Næste møde hos Henrik den 12. september kl.17.00

Henrik udarbejder beretning

Pkt. 8

Eventuelt –

Kan vi tage et fælles billede, som vi lægger på AULA til forældre for at øge synligheden?

Ledelsens deltagelse på kommende møder

20.10-20.25

 

Fælles billede udsættes til møde ved Henrik.

Ledelsen deltager ikke altid fuldtalligt, men Katrine og Simon vil altid deltage.

Pkt. 9

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

 

20.25-20.30

 

Det fungerer godt med arbejdsgangen omkring principperne – det er gode  og inspirerende drøftelser.

 

Ros fra ledelse til bestyrelsen for deres måde at arbejde på.

To do/