Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 25. august 2020

Skolebestyrelsesmøde den 25.august 2020 kl.17.00-21.00

Mødet afholdes i personalerummet. Til dette første møde spiser vi sammen

Deltagere: Susanne Larsen, Marianne Tind Kristensen, Simon Foldager Larsen, Mette Storgård, Henrik Mørck Mogensen, Anita Mortensen, Jacob Bardino, Marie-Louise Ravnholt Frandsen, Louise Hauris, Cecilie Myrdal, Jakob Johanson, Nicolaj Boie, Katrine Klixbüll

Afbud: Elias Tind Kristensen 

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Spisning +

Præsentationsrunde

Motivation og forventninger til bestyrelsesarbejdet.

17.00-17.30

 

 

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

17.30 -17.35

 

Beslut

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

 

Beslut

Udgår jf. ny bestyrelse

Pkt.3

Forretningsorden -

Skolebestyrelsens forretningsorden gennemgås og skal godkendes på næste ordinære møde.

17.35-17.55

Orient

Katrine orienterede om skolebestyrelsens forretningsorden. Drøftes og godkendes på næste skolebestyrelsesmøde.

 

Pkt.4

Kursus ved Skole og forældre

Rikke

18.00 -20.00

Orient

Rikke orienterede om skolebestyrelsens opgaver og ansvar.

 

Pkt. 5

Konstituering af bestyrelsen

Kl.20.00-20.15

 

Bestyrelsen konstitueres hver andet år.

Formand: Susanne

Næstformand: Marianne

Det besluttes at formanden taler med pressen, ved eventuelle henvendelser fra pressen. Formanden udtaler sig på bestyrelsens vegne.

Pkt. 6

Orientering fra skolen og SFO

- Status på Corona

- Inkluderende fællesskaber

- Ny specialklasse

- Skolefesten som en forårsudstilling

20.15-20.30

Orient

 

Corona: Katrine orienterede om status på corona. Og håndteringen af smittede elever på en årgang. Status en årgang er hjemsendt resten af denne uge.

Det vigtigste har været at skabe tryghed for elever og forældre.

 

  • Inkluderende fællesskaber: Katrine orienterede om inkluderende fællesskaber.  Processen blev præsenteret.
  • Ny specialklasse. Vi har fået en ny specialklasse, som er placeret i det tidligere musik 1, ligger ved siden af festsalen.

 

  • Forårsudstilling i løbet af april. I stedet for skolefest. Bestyrelsen bakker op om dette.

 

Pkt. 7

Høringssvar:

Strategi for tværgående ungeindsats

Budgetforslag

 

20. 30-20.40

Beslut

  • Susanne laver høringssvar til budgetforslaget.
  • Susanne laver høringssvar.

Pkt. 8

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Skolebestyrelse
  • Medlemmer

 

 

20.40- 20.50

Orient

 

Opmærksomhed på hvad der bliver brugt af hæfter og materialer.

 

Aldersgrænser – for film og spil.

 

Kan være noget bestyrelsen skal arbejde med.

Digital dannelse. – fint at lave et princip for.

 

 

 

Pkt. 9

Eventuelt

20.50-21.00

 

Nyt tag på festsalen. I løbet af efteråret bliver taget på festsalen skiftet.

Pkt.10

Næste møde:

Årshjul/bestyrelsens fokuspunkter for kommende år

 

 

 

To do:

Inkluderende fællesskaber

Forretningsorden

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag.

Årshjul for møder:

25. august

30. september

29. oktober

24. november

27. januar

25. februar

30. marts

5. maj