Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 30. september 2020

Skolebestyrelsesmøde den 30. september kl.18.30-20.00 – via Google Meet

Deltagere:

Susanne Larsen, Marianne Tind Kristensen, Simon Foldager Larsen, Mette Storgård, Henrik Mørck Mogensen, Anita Mortensen, Jacob Bardino, Marie-Louise Ravnholt Frandsen, Cecilia Myrdal, Jakob Johanson, Katrine Klixbüll

Afbud:

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

 

Kl.18.30-18.35

Beslut

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

Kl.18.35-18.40

Beslut

Godkendt

Pkt.3

Forretningsorden -

Skolebestyrelsens forretningsorden blev udleveret ved mødet den 25. august. På dette møde skal forretningsordenen evt. justeres og godkendes.

Kl.18.40-19.00

Beslut

Godkendt – dog undersøger Katrine om § 13 skal præciseres.

Valg – vi ønsker også fremover at afholde valg over flere dage, så flere forældre kan deltage

Pkt.4

Elevrådet har ordet

Kl.19.00-19.10

Orient.

I år vil elevrådet gerne opnå:

  • Flere toiletter på skolen
  • Bedre mad i boden
  • Udearealer – flere steder at sidde – især svært når vi skal spise ude, som under corona.

Pkt. 5

Årshjul/årets indsatser

5.1. Hvilke principper skal der arbejdes med i år?

  • Princip for skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber (inklusion)
  • Skolens udearealer

Kl. 19.10-19.40

Beslut

Årshjul: SL + Katrine opdaterer årshjul. Nye opgaver: skolebestyrelsens synlighed + udearealer har førsteprioritet. Principper for vikardækning og klub sættes på dagsordenen senere.

Principper vi skal tage op: vikardækning – vikarkvaliteten, er der noget vi kan forbedre? aflive myte om vikar=vide / klubtilbud – er det under afvikling. Vælger børn og kammerater det fra – samspil mellem rammer og børns lyst.

5.1. Arbejdsgrupper

Princip elevernes udvikling: Jacob Bardino, Simon, Susanne indkalder, Anita, Katrine, Elevrådet.

Skolens udearealer: enighed om at der er behov for forbedringer. Arbejdsgruppe: Anita, Henrik, Marianne indkalder, Mette + skolens ledelse.
 

Pkt. 6

 

Orientering fra skolen og SFO

19.40 -19.55

Orient

Skolen: Corona – skolen er i gult indtil 18. okt. Derfor aflyser skolen sociale arrangementer og holder primært digitale møder. Større forbrug af vikarer + større sygefravær.
Om skolen går i rødt beredskab – besluttes af forvaltningen = nødundervisning/ hjemmeskole.
Coronaskole = gode erfaringer fra corona-tiden med fagdage, hjemmeundervisning, udeskole o.l. afprøves i 8 anderledes uger i løbet af året
SFO/Klub: Udfordring i SFO at børn går tidligere hjem og flere børn meldes ud. Klub: stabilt antal indmeldte, flere går tidligt hjem.

 

Pkt. 7

Præsentation af bestyrelsens medlemmer på hjemmesiden.

Kl. 19.55-20.00

Beslut

Send foto af dig selv til Katrine, så sørger hun for at hjemmesiden bliver opdateret. Ret info om dig selv på AULA.

Pkt. 8

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Skolebestyrelse
  • Medlemmer

 

 

Kl. -20.00 – 20.15

Orient

Ingen

Pkt. 9

Eventuelt

20.15-20.30

Drøft

Susanne laver en doodle for at finde en eftermiddag / weekend, hvor bestyrelsen kan mødes på skolens udearealer til inspektionsrunde

Jacob Bardino deltager i mødet m forvaltningen om inklusion 4. nov i Hammel med skolens ledelse. Resten af bestyrelsen får mulighed for at se med via livestream på skolen / hjemmefra.

To do/punkter til næste møde

 

 

 

 

SL + Katrine opdaterer årshjul

 

Mødekalender kommende skoleår

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag.

Årshjul for møder:

25. august

30. september

29. oktober

24. november

27. januar

25. februar

30. marts

5. maj