Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 22. maj 2019

Referat Skolebestyrelsesmøde, tirsdag den 22. maj 2019 kl. 18.00 - 20.30

Afbud: Simon, Gitte (SFO).

8)B                 Godkendelse af dagsorden (5 min.)

Godkendt.

 

9)D               Sundhed og evt. nyt princip

KE: Hadsten skole har ikke en retningslinje og strategi for sundhed.

KE har haft et møde med sundhed her i kommunen, de var begejstret for det, vi gjorde på Hadsten Skole.

Punktet blev drøftet.

Vigtigt med en plan for sundhed, det koster tid.

Forældre perspektiv/lærer perspektiv/pædagog perspektiv. Det skal der arbejdes med over tid. Vi tager punktet på i næste skoleår.

Elevrådet inddrages, så elevernes perspektiv også indgår.

Susanne og KE laver en plan for mental sundhed/trivsel.

                                                                 

10)O             Økonomi

KE: Orienterer omkring økonomien for 2018. Og det nye år 2019. Skolen har et overskud på cirka 1.1 mio for 2018.

KE: Orienterer omkring økonomien for 2019. Meget positivt. Herunder bl.a. kommende ansættelser.

 

11)O +D         Diverse punkt:

Elever ønsker udgang fra skolen 9./10. kl.

10. klasse går ned på tanken, 9. og 8. klasse siver også ned på tanken. Eleverne mener, det er et brud på deres frihed.

Hvad efterlyser eleverne? Så de ikke tager på tanken. I dialog med eleverne. Tilgangen bliver en dialog med eleverne.

Evt. nye gårdmiljøer?

Bestyrelsen står fast på tidligere beslutning om, at eleverne ikke må forlade skolens område, eller på tanken i skoletiden.

 

  • 9. klasse lejrskole

 

  • Jubilæum

KE fortæller om arbejdet med jubilæumsskrift.

 

  • Talent Favrskov

E-sport og fodbold er med næste år.

31 elever har tilmeldt sig fra Hadsten Skole.

 

12)O               Forældrehenvendelser (15 min.)

                     

13)O               Kort nyt fra: (25 min.)

  • Skolen (status, fagfordeling, vikarpuljer m.m.)

Fagfordeling er i år elektronisk.
 

  • KE har haft møde med formanden for DLF Favrskov omkring vikartimer.

 

  • SFO

 

  • Formanden

Susanne fortæller om dialogmødet, hvor der var fokus på trivsel og ikke så meget det faglige.
 

  • Medlemmer

Marianne fortæller om møde omkring AULA.

I forbindelse med dette er der kommer nogle videoer ud omkring AULA. Kim sender disse videoer rundt.

 

  • Elevrådet

 

 

14)D               Evt.

Tak til Kent.

Skoleskakturnering den 27/5.

Valgfag: For 7. og 8. valgfagsblokken er indsnævret fra 4 til 3 lektioner.

Valgfag obligatorisk.

Bestyrelsen bakker op omkring dette.

Teknologiforståelse – bliver ikke et enkelt fag, men skal indgå i undervisningen i andre fag.