Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Klassedannelser

Hadsten Skole danner nye klasser når:

 • Skolen som distriktsskole for Bavnehøjskolen og Lilleåskolen modtager elever til 7. årgang.
 • Skolen af pædagogiske, økonomiske eller andre årsager vælger at danne nye klasser eller sammenlægge klasser.

 

Målet:

 • At danne såvel fagligt som socialt velfungerende klasser med så gode udviklingsmuligheder som overhovedet muligt.

 

Klassedannelsesforløbet gennemføres

 • Af afgivende klasselærere i et tæt samarbejde med ledelsen.
 • Ved at væsentlige informationer videregives i dette forum.

 

Eleverne tilstræbes fordelt efter – i uprioriteret rækkefølge – nedenstående principper:

 • Lige store klasser

 • Ligelig fordeling af drenge og piger

 • Fordeling af elever fra hver af de oprindelige klasser

 • Fordeling af elever under hensyntagen til sociale og faglige kompetencer

 • Hensyn til særlige forhold

   

  Det er skolelederen på Hadsten Skole, der har bemyndigelsen til den endelige beslutning om klassesammensætningen.

   

  Information

 • Forældrene og eleverne informeres i god tid inden nye klassedannelser enten skriftligt eller på indkaldt møde.
 • Kommende 7. årgangs forældre inviteres til infomøde i marts og juni – mødet i juni er med eleverne, og inden mødet får alle elever tilsendt klasseliste.

 

Dialog

Det forventes, at forældrene bakker op om de nye klasser og dermed skolens beslutning.

Hvis man som forældre ønsker at orientere skolen om eventuelle problemer og bekymringer i forbindelse med klassesammensætningen, er det vigtig, at man henvender sig til skolen for et evt. møde.

 

 

Revideret i skolebestyrelsen januar 2016