Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 2. oktober 2019

Referat af skolebestyrelsemøde  2. oktober 2019

Afbud: Anne Shadwell, Camilla Poulsen

 

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 

2) Frivillige nationale tests 

KE: Vi er meget nysgerrige i forhold til brugen af de nationale tests på Hadsten Skole. 

De frivillige nationale tests blev drøftet. Anbefalingen fra skolebestyrelsen bliver at kigge på tests i indskolingen. Skolebestyrelsen er for de nationale tests. 

Vi følger op på punktet på næste skolebestyrelsesmøde. 

 

3) Ordblindhed (kommunalt, lokalt m.m)

KE orienterede omkring kommunens nye folder omkring ordblindhed - hvordan vi på skolerne hjælper elever med ordblindhed bedst muligt. 

Læsevejlederen til lave et lokalt setup omkring ordblindhed. Evt. kunne læsevejlederen komme på et skolebestyrelsesmøde. Evt. et foredrag med en person, som selv er ordblind. Måske i forbindelse med et valgmøde. 

 

4) Evt. revidering af besøgspapir

Besøgspapiret blev drøftet. Ledelsen kommer med et udspil til et revideret besøgspapir - husk tavshedspligt. 

 

5) Aula

Katrine orienterer omkring Aula. Aula erstatter Intra og starter op mandag i uge 44 på skolerne i Favrskov Kommune. 

Forvaltningen har et ønske om, at alle klasser får ugeplaner ud på samme tidspunkt i ugen. Ensrettet og ensartet måde at kommunikere på er vigtigt. Det er vigtigt, at vi som skole har en ensartet kommunikation. 

Bestyrelsen vil gerne have korte informationer. 

 

6) Tillidsfuldt forældresamarbejde

Stigende pres fra forældre, som påvirker vores skole på en uhensigtsmæssig måde. 

Retningslinjer fra skolebestyrelsen om, hvordan vi håndterer dette. Hvordan får vi autoriteten tilbage?? Hvilke rammer skal der stilles op??

Der er opbakning fra bestyrelsen. Ledelsen samler op på punktet. 

 

7) Forældrehenvendelser

Klasselokaler: 7. årgangs lokalerne - der er bestilt gardiner. 

Opsamling på klubben. Der savnes information omkring klubben. Ledelsen følger op. 

Ringeri - indskolingen ringes eleverne ind. Mellemtrin/udskoling ringes der ikke ind. Der ligger pædagogiske overvejelser bag dette. 

 

8) Kort nyt fra: 

Skolen: 

Kommende høringssvar - BYOD i udskolingen - gemmes til næste gang, økonomi - gemmes til næste møde, Morgendagens Skole.

 

9) Evt.

Opmærkning af handicapparkeringspladserne - det er ikke til at se. Ledelsen følger op. 

 

 

Huskeliste.

- Sundhed på Hadsten Skole

- Skolebestyrelsesvalg - procedure samt i øvrigt strategi mht. at få folk herop. 

- Vikartimer.