Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

 

Hvad er mobning?
”Mobning er, når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Der er en vis ubalance i styrkeforholdet. Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.” (Dan Olweus).

Mål for Hadsten Skoles antimobbestrategi:

  • Vi vil ikke acceptere mobning – herunder digital mobning. Det er alles ansvar at stoppe mobning og at tale pænt om og til andre.
  • Vi ønsker at skabe fælles normer for positivt sprog, respekt for andre og hensyn til andre. Eleverne skal opleve et positivt og trygt børnefællesskab, hvor de kan udvikle sig og lære bedst muligt.
  • Vi ønsker et åbent og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem, hvor vi er fælles om ansvaret for barnets hverdag.

 

Sådan forebygger skolen mobning:

Forældre er afgørende medspillere for at skabe en god trivsel i en klasse. Vi opfordrer forældre til at deltage positivt og aktivt i diverse arrangementer. Indskolingen præsenterer forældre for ”Forældrefiduser” som et konkret værktøj i skole/hjem samarbejdet.

Hadsten Skole arbejder i klasser og på årgange målrettet med at skabe god trivsel og forhindre mobning. Bl.a. bruges UUV-timer til at fremme klassens trivsel og hjælpe elever i konflikter. Skolen arbejder bl.a. med klassetrivsel.dk og ”fri for mobberi”.

Lærere med særlig uddannelse i adfærd, kontakt og trivsel (AKT-lærere) har timer til at holde samtaler med elever, vejlede kolleger og konflikthåndtere. De kan tilkaldes ved behov, hvis elever viser tegn på mistrivsel eller hvis konfliktniveauet i en klasse er højt.

For at sikre, at alle elever er med i lege i frikvarterer, uddanner skolen elever i 5.-6. klasse til legepatruljer, der med støtte fra en lærer sætter lege i gang i indskolingen.

 

Indsats mod digital mobning:

Hadsten Skole tilstræber en åben dialog om sund adfærd på elektroniske medier. Eleverne lærer derfor om ophavsret, kildekritik, hvor hurtigt informationer bliver delt, sociale normer og hvad de kan gøre, hvis de oplever ubehageligheder i deres elektroniske færden.

 

Vi forventer, at forældre følger med i deres børns liv – også på elektroniske medier – og at de gennem åben dialog om korrekt adfærd vejleder deres børn.

Skole og forældre skal informere hinanden, hvis elever udviser problematisk og evt. krænkende adfærd overfor andre på nettet og på sociale medier. 

Første kontakt skal rettes til klasselæreren.
 

Hadsten Skole handler på alle henvendelser om mobning.  

Hvis mobning konstateres

  • Skolen vurderer sagens alvor
  • Lærerne kontakter forældrene – eller omvendt.
  • Skolen indkalder barn/børn og forældre til møde om situationen.
    Afhængig af det videre forløb kan såvel skoleledelsen som AKT-lærer inddrages.