Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 24. november 2020

Skolebestyrelsesmøde den 24. november kl. 17.30-18.45 virtuelt

Deltagere:

Susanne Larsen, Marianne Tind Kristensen, Simon Foldager Larsen, Mette Storgård, Henrik Mørck Mogensen, Anita Mortensen, Jacob Bardino, Marie-Louise Ravnholt Frandsen, Troels Ravn-Mikkelsen, Nicolaj Boie, Katrine Klixbüll

Afbud: Mads Bergmann Carlsen, Cecilia Myrdal, Jakob Johanson

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

 

Kl.17.30-17.35

Beslut

N.B ændret mødedato fra 30. marts til 7. april

Øvrige mødedatoer er noteret nederest i dette dokument.

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Kl.17.30-17.35

Beslut

Godkendt

Pkt.3

Elevrådet har ordet

Kl.17.35-17.45

Orient.

Boden – Elevrådet ønsker bedre mad i Boden.

Stort ønske fra elevrådet om, at udskolingens elever må have lov til at gå på Tanken.

Pkt. 4

Skolebod

Boden er lukket for tiden. Vi skal have drøftet i hvilken form den skal genåbne.

Kl. 17.45-18.00

Drøft.

Drøftelser af muligheder for Boden fremadrettet –

Beslutning om, at vi går videre med at undersøge to muligheder; Videreførelse af Boden i dens nuværende form med ny leverandør eller skolemadsløsning suppleres med Arla Breaktime.

Pkt.5

Synlighed og inddragelse

Hvordan skal skolebestyrelsen være mere synlig, og hvordan kan bestyrelsen inddrage øvrige forældre

Kl.18.00-18.20

Drøft.

Social medier eller ej? Drøftes igen på næste møde.

Beslutning om, at der efter hvert møde orienteres til den øvrige forældregruppe om 1-2 punkter fra mødet.

Pkt. 6

Orientering fra skolen og SFO

18.20 -18.30

Orient

Nicolaj Boie har opsagt sin stilling med udgangen af december. Jakob overtager Nicolajs ansvarsområder, og vi søger en ny afdelingsleder til indskoling og SFO med ansættelse 1. marts 2021

 

Corona- orientering; skolen opfordrer fortsat til aflysning af sociale arrangementer – også udenfor skoletiden. Det betyder også, at vi ikke udlåner skolens lokaler til klassearrangementer i december, og at vi må aflyse de traditionelle juleture til fx Den Gamle By i Århus.

 

6. årgang har deltaget i kommunal innovationsdag (virtuelt) og fået en 2. plads.

Pkt. 9

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Medlemmer

 

 

Kl. 18.30 – 18.35

Orient

 

Forældrehenvendelse om undervisning videresendt til skolens ledelse.

Pkt. 10

Eventuelt

18.35-18.45

Drøft

Ansættelsesudvalget vil består af Simon og Marianne.

To do:

Klub

Vikardækning

Inkluderende fællesskaber

Udearealer

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag.

Årshjul for møder:

25. august

30. september

29. oktober

24. november

27. januar

25. februar

7. april

5. maj