Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 25. maj 2022

Skolebestyrelsesmøde den 25. maj kl.18.30-21.00 - Personalerummet

Deltagere:

Susanne Larsen, Simon Foldager Larsen, , Jacob Bardino, Henrik Emil Schmidt Arens, Didde Marie Degn, Simon Jon Antonsen, Troels Ravn-Mikkelsen, Gitte Vahr Nielsen, Malou Byskov, Henrik Mørck Mogensen, Trine Brix Andreasen, Rasmus Nørregaard, Katrine Klixbüll

Afbud:              

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

Kl. 18.30-18.30

Beslutning

 

Pkt. 3 (Malou)

Elevrådet har ordet

18.45-18.55

Orientering

 

Elevrådsrepræsentant deltager ikke herfra.

 

 

 

PAUSE

Kl.19.30-19.45

 

 

Pkt. 7

Hvordan arbejder skolen med kvalitet på tværs af klasser nu?

Hvordan planlægges arbejdt fremadrettet?

Skal der udarbejdes princip for skolens arbejde med kvalitet?

Kl.19.45-19.55

Orientering og drøftelse

Udsættes

Pkt. 9

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Skolebestyrelse
  • Medlemmer

 

20.10- 20.20

Orient

Ingen forældrehenvendelser

Ledelsen orienterer om Covid situationen.

Pkt. 10

Eventuelt –

Valg

20.20– 20.30

 

Der skal afholdes valg den 27. april.

Der skal vælges 4 for en 4 årig periode og suppleanter

På valg er

Simon (genopstiller ikke)

Susanne

Henrik Arens (genopstiller)

Mette Storgaard (genopstiller ikke)

Susanne laver årsberetning til godkendelse på mødet den 3. marts.

 

Skolebestyrelsen skal have en bod til Forårsudstillingen.

 

Pkt. 11

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

Punkter til næste møde?

 

20.30-20.45

 

Udgår

Pkt.12

Næste møde:

 

Regnskab for 2021 og budget for 2022

Pkt. 6, 7, 8

 

20.45-21.00

 

 

To do:

 

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

31. august

27. oktober

5. januar

24. februar

22. marts

27. april

14. juni