Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 9. juni 2021

Skolebestyrelsesmøde den 9. juni 2021 kl. 18.30-20.30 – NB. Formøde kun for forældre kl.18.00

Deltagere:

Susanne Larsen, Marianne Tind Kristensen, Simon Foldager Larsen, Mette Storgård, Henrik Mørck Mogensen, Anita Mortensen, Marie-Louise Ravnholt Frandsen, Cecilia Myrdal, Jakob Johanson, Troels Ravn-Mikkelsen, Simon Jon Antonsen, Katrine Klixbüll

Afbud: Jacob Bardino

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Godt at være samlet – tid til snak og kaffe.

Kl. 18.30-18.45

 

 

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Kl. 18.45-18.50

Beslut

 Dagsorden godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

Kl. 18.45-18.50

Beslut

Referat

Pkt.3

Elevrådet har ordet

Kl. 18.50-18.55

Orient.

Elevrådet har fået penge fra politikkerne til trivselsfremmende aktiviteter, ca. 4500 som de har valgt at bruge på materialer til ramper.

Pkt. 4

Inkluderende fællesskaber

  • Dialogmøde
  • Status på arbejdet på HS

Kl. 18.55-19.05

Orientering

Dialogmøde 7. april. Fokus var bl.a på, hvordan de enkelte skolers bestyrelser har valgt at inddrage de andre forældre på de enkelte skoler. På mødet blev der også talt meget om det specialpædagogiske team, og de ressourcepersoner der er ansat i forbindelse med ”inkluderende fælleskaber”.

 

Katrine fremlægger indsatser i klyngen og på skolen omkring  inkluderende fællesskaber.

 

Bestyrelsen spørger ind til om specialpædagogisk team kan komme på banen i forbindelse med udarbejdelse af principper.

Katrine redegør for at principper ikke må være handlingsanvisende.

Pkt. 5

Regnskab og budget

  • Hadsten Skole
  • Kommunalt budget

Kl. 19.05-19.10

Orientering

Katrine præsenterer regnskabet fra 2020.

 

Herunder at der på det kommunale budget er et pres, der gør at det ikke bliver sat penge af til budgetudviddelser.

 

 

Pkt.6

Udearealer

-ansøgning til ELRO-Fonden

Kl. 19.10-19.30

Orientering

Bestyrelsen spørger ind til om der er økonomi i skolens budget til at fortsætte projektet med ELRO fonden.

 

Katrine fortæller at en af gårdene er afsat til et biodiversitetsprojekt i samarbejde med naturvejlederne i kommunen.

 

På mødet blev det diskuteret hvordan samarbejdet med ELRO fonden kan fortsætte under forudsætning af at taget på Hadsten Skole skal skiftes og at denne proces først er afsluttet ved årsskiftet.

 

Bestyrelsen beslutter at gå videre med en ansøgning til ELRO fonden på 50.000 kr.

Pkt. 7

Orientering fra skolen og SFO

- Status Corona

- Nyt 10. klassestilbud

- Skema og fagfordeling

- Ansættelser

- Mulighed for konvertering af understøttende undervisning til 2-lærer/kortere skoledag.

 

Kl. 19.30-19.55

Orient/drøftelse

En 6 kl samt en lærere er sendt hjem pga. corona.

 

Katrine fortæller at corona har haft en stor indvirkning på skolens hverdag og drift.

 

Simon fortæller at førskolen har igen skal i en flytteproces. Det betyder at førskolen sidste uge bliver en ude-uge, dog med de to gymnastiksale som mulig indeareal. Festsalen skal bruges i forbindelse med dimension for 9. og 10. klasserne.

 

Troels informerer om de skriftlige og mundtlige prøver. Dansk og engelsk på 9. kl. og dansk og matematik i 10. kl.

 

9. årgang giver udtryk for at de er glade for at få lov til at forberede sig på skolen, når de nu ikke er på læseferien.

 

Katrine fortæller om den nye 10. klassestruktur.

 

Jakob præsenterer den kommende fagfordeling og de tanker, der er forbundet hermed. Herunder præsentation af konsekvenserne af regeringsudspillet

Pkt. 8

Skolebestyrelsens deltagelse på forældremøder og inddragelse af forældrerødder.

Kl. 19.55-20.10

Beslutning

Forældrerepræsentanterne følger deres ”klasser”  - Susanne laver en liste, der sendes til Pia. Lærerne henvender sig bestyrelsesrepræsentant og aftaler

Pkt. 6

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand; Årsmøde Skole og Forældre
  • Medlemmer;

 

 

Kl.20.10-20.20

Orient.

Forældrehenvendelse om skolens mobilpolitik

Forældre

 

Ingen deltager i årsmøde for Skole og forældre.

Pkt. 7

Eventuelt

 

Mødekalender for kommende år. Der er lidt færre møder end i år – så der gives mere plads til eventuelle udvalgsmøder.

Kl.20.20-20.30

Beslutning

Mødekalender godkendt –

Mødetid justeret, så forældrerepræsentanter mødes til formøde kl. 18.30 – bestyrelsesmøderne starter kl. 19.00-21.00

 

 

 

 

To do:

Bestyrelses arbejde – hjerteblod og det gode samarbejde.

Synlighed og inddragelse af forældrerødder

 

 

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår -

Møder placeres i tidsrummet 18.30-20.30 på skiftende dag tirsdag, onsdag og torsdag.

Årshjul for møder:

31. august - opstartsmøde med spisning

27. oktober

7. januar – et længere møde med forsinket julefrokost

4. marts (årsmøde med valg)

27. april

16. juni

Relevante datoer:

Høringsfrist kommunalt budget: 21. september. (Sendes i høring 8. september)

Dialogmøde 3. november 19.00-21.30 (Formand og skoleleder)

Udtalelse til kvalitetsrapport januar 2022