Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 31. august 2021

Skolebestyrelsesmøde den 31.august 2021 kl.18.00-20.30

Mødet afholdes i personalerummet. Til dette første møde spiser vi sammen

Deltagere:

Susanne Larsen, Mette Storgård, Simon Foldager Larsen, Henrik Mørck Mogensen, Jacob Bardino, Henrik Emil Schmidt Arens, Didde Marie Degn

Trine Brix Andreasen, Gitte Vahr Nielsen, Simon Jon Antonsen, Troels Ravn-Mikkelsen, Katrine Klixbüll

Afbud:              

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Spisning +

Præsentationsrunde

18.00-18.30

 

 

Motivation og forventninger til bestyrelsesarbejdet/hjerteblod

18.30-19.15

Drøft

Snak om motivation og inddragelse af både elever, forældreråd og personale i skolebestyrelsesarbejdet.

Snak om motivation.

Punktet sættes på et efterfølgende møde.

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

19.15-19.20

 

Beslut

Godkendt

Pkt. 2

Godkendelse af referat fra sidste møde

 

19.15-19.20

Beslut

Godkendt

Der skal vælges en ny kontaktperson til ELRO-fonden.

Pkt.3

Forretningsorden – Er der kommentarer/justeringer til den nuværende forretningsorden? Skolebestyrelsens forretningsorden skal godkendes af bestyrelsen

 

Forberedelse: læs forretningsorden

19.20-19.30

Beslut

Forretningsordenen er godkendt af bestyrelse.

Pkt.4

Valg af næstformand

Der skal vælges en ny næstformand

19.30-19.40

Beslut

Henrik Mørch vælges som næstformand

Pkt. 5

Orientering fra skolen og SFO

- Status på skolestart

- Status på Corona

- Ombygning

- Ny specialklasse

- Status ansættelsesproces ny leder

 

19.40-19.50

Orient

Orienteringer

Pkt. 6

Det kommunale budget –

Jf. tidsplanen er der frist for høringssvar 21. september 2021.

I kan læse om tidsplan og budget her: https://favrskov.dk/kommunen/om-kommunen/budget

 

19.50- 20.00

Drøft

Reduktioner og anlæg drøftet

Høringssvar skal udarbejdet. Susanne sender noget rundt

Der er borgermøde den 15. september i Hinnerup, som det kan være en fordel at deltage i.

Pkt. 7

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

  • Formand
  • Skolebestyrelse

 

20.00- 20.10

Orient

Forældrehenvendelser videregivet

Pkt. 8

Eventuelt –

20.10 – 20.15

Drøft

Skolens budget sættes på et møde senere.

 

Reminder til personalet om, at der skal vælges et forældreråd i hver klasse.

Pkt. 9

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

20.15-20.30

Drøft

Det har fungeret godt, at forældrebestyrelsen har haft møde forud for skolebestyrelsesmødet.

 

Det vil kunne gavne samarbejdet, at hele bestyrelsen en gang om året mødes til noget socialt.

Pkt. 9 skal på hver gang.

 

Pkt. med motivation har været godt.

 

Opmærksomhed; formår vi at træffe beslutning/tage styring på processen.

 

Dagsorden sendt ud til medarbejderne i fredagsbrev – det er godt.

 

Vi skal have mere tid til drøftelse – fx af værdier.

 

Ros til bestyrelsen for evnen til at holde fokus på det, der er bestyrelsens opgave.

Pkt.10

Næste møde:

Motivation

Årshjul, herunder principper der skal revideres.

To faste punkter til dagsorden fremadrettet; fra medarbejderne og fra elevrådet.

 

 

 

To do:

Skolens budget

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

31. august

27. oktober

4. januar

3. marts

27. april

14. juni