Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Referat 22. marts 2022

Skolebestyrelsesmøde den 22. marts 18. januar 2022 kl.18.30-21.00 – personalerummet

Deltagere:

Susanne Larsen, Simon Foldager Larsen, Jacob Bardino, Henrik Emil Schmidt Arens, Didde Marie Degn, Simon Jon Antonsen, Troels Ravn-Mikkelsen, Gitte Vahr Nielsen, Malou Byskov, Henrik Mørck Mogensen, Trine Brix Andreasen, Rasmus Nørregaard, Katrine Klixbüll

Afbud:              

 

Dagsorden

Tid

Punkt

Referat

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Er der punkter til eventuelt?

Kl. 18.30-18.30

Beslutning

 

Godkendt

Pkt.2 (Katrine)

Forældretilfredshedsundersøgelse

 

Fra referatet fra sidst møde:

 

Gennemgang af de overordnede resultater.

Drøftelse af problematikken omkring morgentrafikken.

Skolens udendørsområder og fysiske rammer er de områder, hvor der er størst udfordringer.

Der er udbredt tilfredshed med undervisning og den pædagogiske indsats.

 

Kl.18.30-18.45

Orientering

Gennemgang, orientering omkring de fysiske rammer. Ledelse manglende og coronabegravelse.

 

Højest og lavest vurderinger orientering

Kommentar på at der er et markant skift fra indskoling til mellemtrin trivsel.

 

Billet ind på asfaltering i faggården

 

Opgradering af P-forhold. Nyt sted for busstop og kys og kør. Mere sikkert

 

Orientering om flere toiletter og hvordan man vælger hvor de skal være – på gang eller som tilbygning

Pkt. 3 (Malou)

Elevrådet har ordet

18.45-18.55

Orientering

Katrine beretter – møbler slidte.

Pkt. 4 (Katrine)

Ændring af skolens samværsregler

Ændringsforslaget indeholder skolebestyrelsens beslutningen om, at elever i 9. klasse må forlade skolens område i pauserne samt tilføjelser vedr. el-løbehjul, energidrik, e-cigaretter og snus.

 

Drøftelse af ændring af princip for ture ud af huset/ikke til beslutning.

18.55-19.00

Beslutning

Tilslutning fra bestyrelsen.

Kommentar på hvordan at det præcis skal stå, hvor overordnet eller i detaljer skal det stå.

Fks. Hash skal fjernes, da det hører under euforiserende stoffer.

 

Vi kan ikke lave tur på 8. årgang, med alt betalt -  for dyrt.

Men vi kan

Egenbetaling mellem 900 og 1000 kr. – tur til København med diverse oplevelser – 2 dage.

 

Vi spæder til som skole, hvor skoen trykker for økonomiske ramte familier.

 

Bestyrelsen synes at det lyder som en god plan.

Pkt. 5 (Susanne)

Valg den 27. april

 

Der skal afholdes valg den 27. april.

Der skal vælges 4 for en 4 årig periode og suppleanter

På valg er

Simon (genopstiller ikke)

Susanne

Henrik Arens (genopstiller)

Mette Storgaard (genopstiller ikke)

Susanne laver årsberetning til godkendelse på mødet.

 

Skolebestyrelsen skal have en bod til Forårsudstillingen den 7. april

19.00-19.15

 

 

Susanne laver skriv til forældre på skolen angående bestyrelsesarbejde og valg. Vi vil gerne have nogle med fra indskolingen også.

 

Klasseforældrekontakter kan der skrives til og de kan ringe til bestyrelsen.

 

Vi skal holde valg den 27. april – kan det være skriftligt over en uge, ligesom under Corona.

Valgmøder er ikke optimale, kommer ingen.

 

Forårsudstilling

Bestyrelse ude på gangen for at være synlige.

Gennemgang af hvordan dagen skal forløbe.

Klasseudstillinger og medbragt mad i klassen.

Vi har omlagt undervisning, så man skal komme. Fri en anden dag.

 

 

Pkt. 6 (Katrine)

Skoleårets planlægning 2022/2023

 • Timefordelingsplan
 • Princip for fagfordeling
 • Anvendelse af mulighed for at konvertere understøttende undervisning til 2-lærer/holddelingstimer

19.15-19.25

 

Principperne gennemgås

Timetal gennemgås

 

 

Det hele gennemgås uden indvendinger

Pkt. 7 (Simon)

SFO

Simon orienterer om nye tiltag i SFO

19.25 – 19.35

Orientering

 

PAUSE

Kl.19.35-19.45

 

 

Elevrådsrepræsentant deltager ikke herfra.

 

 

 

Pkt. 8 (Katrine)

Skolens arbejde med trivsel

 • Ledelsen orienterer om, hvordan vi arbejder med personaletrivsel, herunder orientering om APV

 

Drøftelse: Hvordan kan forældrene understøtte personalets trivsel

 

Fra referatet:

 

Som forberedelse til næste bestyrelsesmøde mødes Katrine, Frank, Henrik og Didde.

Kl.19.35-20.00

Orientering/drøftelse

Orientering

 

Ingen kommentarer fra bestyrelsen – forklaring af coronatal –

 

 

 

 

 

 

 

Snak om at vi skal genstarte fortællingen om mellemtrinnet.

Pkt. 9

Kort nyt og forældrehenvendelser fra:

 • Skole
 • Formand
 • Medlemmer

 

20.00- 20.20

Orientering

 

Fra mor til kommende 7.årgang – mangler musik.

Skal det ind i skolen igen i udskolingen – men nærmere fokus på at få kulturen tilbage på hele skolen.

Hvad finder man er vigtigt når man fagligt lægger klasser sammen på 7. årgang.

Pkt. 10

Eventuelt –

 

20.20– 20.30

 

Ukraine.

Berettet om tilbuddet i Hammel – men vi kan få børn der flytter ind til familier i Hadsten.

Pkt. 11

Mødeevaluering –

Hvad har fungeret godt i dette møde?

Hvad skal vi have mere af?

Hvad skal vi have mindre af?

Punkter til næste møde?

 

20.20-20.30

 

Orienterende punkter har være spændende.

Hvordan går det forskellige steder.

 

Et mix mellem orienterende, besluttende og diskuterende.

 

Til næste møde

 • Regnskab
 • Skolerejse/ud af huset princip
 • Principper for de inkluderende fællesskaber (måske næste skoleår)
 • Beskeder fra skole til forældre (på et tidspunkt)

Næste møde:

 

Hvordan arbejder skolen med kvalitet på tværs af klasser (punkt for tidligere møde)

Regnskab for 2021 og budget for 2022

 

 

 

 

 

To do:

 

 

 

 

 

 

Mødekalender kommende skoleår

31. august

27. oktober

5. januar

24. februar

22. marts

27. april

14. juni