Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Samværsregler

Elever på Hadsten Skole går i skole for at lære mest muligt, samtidig med, at det er rart og trygt for alle at være på skolen.

  • Alle har ret til at blive behandlet ordentligt
  • Alle har pligt til at behandle andre ordentligt
  • Forældre skal medvirke til at sikre god trivsel og et godt læringsmiljø
  • Hvis elever tilsidesætter samværsreglerne, mobber, chikanerer eller ødelægger skolens ting orienteres forældrene herom (se skolens antimobbestrategi)

 

Medbragte ting:

Når elever medbringer ting, er det på eget ansvar.

Der må ikke medbringes ting, der kan være til fare for eleven selv eller andre, herunder fyrværkeri.

Softguns og andre våbenlignende genstande må ikke medbringes på skolen.

 

Pauserne:

Ingen elever på 0. – 8. årgang må forlade skolen i undervisningstiden eller pauser uden tilladelse.  Eleverne på 9. årgang må forlade skolen i pauserne, såfremt forældrene har givet samtykke via AULA.

Ingen må cykle i gårdene.

Rulleskøjter, skateboards, løbehjul og lignende må kun bruges udendørs. El-løbehjul skal placeres ved cykelskuret og må ikke anvendes på skolens område.

Det anbefales, at elever bruger hjelm og anden beskyttelse.

 

Boldspil:

Der må spilles med plastikbolde i gårdene.

Læderbolde må kun anvendes på boldbanerne.

Der må ikke spilles bold foran skolens indgange eller indendørs.

 

Mobiltelefoner, tablets og computere

Alle elever afleverer medbragt mobil i mobilhotel v. skoledagens start.

Mobiltelefonen udleveres i den store spisepause kl. 11.15-11.45, og skal igen afleveres i mobilhotel, når 5. lektion starter og udleveres, når skoledagen er slut.

Mobiltelefoner, tablets og computere skal være slukket i timerne, medmindre andet er aftalt med læreren.

 

Rygning/e-cigaretter/snus mm.

Det er ikke tilladt at ryge på skolens område, hverken ude eller inde.

Dette gælder både elever og voksne (forældre, eksterne brugere og håndværkere), og både i og uden for skoletiden.

Reglen gælder også for E-cigaretter, snus og hash.

 

Alkohol/energidrikke/euforiserende stoffer

Elever må ikke indtage alkohol, energidrikke eller euforiserende stoffer på skolens område, hverken ude eller inde.

 

Når det sner:

Skal alle følge snereglerne – dvs. der må kun kastes med sne på anviste steder – oversigt hænges op.